Twitter Facebook RSS Feed Email

Vraagwoorden. Inclusief de 5W's en 7W's (en soms een H)

Met behulp van vraagwoorden kun je een open vragen stellen. Hiermee bedoel ik open zoals de meeste mensen dit begrip geleerd hebben: een vraag die niet een gelimiteerd aantal antwoorden kent (niet gesloten is). Onder andere waarom, wat en welke zijn voorbeelden van vraagwoorden. De bekendste vraagwoorden staan zelfs bekend als de 5W's of 7W's (met soms één H):

 • 5W´s: wie, wat, waar, waarom, waartoe 
 • 7W's: wie, wat, waar, waarom, waartoe , wanneer, welke 
 • H: de hoe

Als de vraagwoorden worden beschreven vanuit een taalkundig perspectief worden ze vaak verdeeld over de vier soorten vraagwoorden. Een vraagwoord is of (1) een vragend voornaamwoord, (2) een vragend bijwoord, (3) het vragend voornaamwoordelijk bijwoord of (4) het vragend telwoord.
 
Om een goede vragensteller te zijn, is het naar mijn ervaring niet erg belangrijk om deze indeling te kennen. Het gaat erom de vraagwoorden te kennen. Dit zal echter niet voor veel mensen - opgegroeid in de Nederlandse taal - lastig zijn.

Een overzicht.

1. Vragend voornaamwoord
 • Wie. 
  • Wie heeft dit punt ingebracht?
  • Wie wil eerst een pauze?
 • Wat.
  • Wat bedoel je, als je zegt dat je dit niet eerlijk vindt?
  • Wat is de reden dat je dit zegt?
 • Welke.
  • Welke eigenschappen bezit een rechtvaardig iemand volgens jou?
  • Welke kant zou jij kiezen in dit debat?
 
2. Vragend bijwoord
 • Waar.
  • Waar zullen we het vanmiddag over gaan hebben?
  • Waar zijn jullie op uitgekomen?
 • Wanneer.
  • Wanneer zullen we weer verder gaan?
  • Wanneer had je dan te maken met dit voorval? 
 • Hoe.
  • Hoe zou je dit in eigen woorden omschrijven?
  • Hoe gaat het met de bespreking in jullie groep? 
 
3. Vragend voornaamwoordelijk bijwoord
 • Waaraan.
  • Waaraan heeft hij deze slechte gezondheid te danken?
  • Waaraan zag je dat hij het zou halen?
 • Waardoor.
  • Waardoor is je laptop kapot gegaan?
  • Waardoor is filosofie ineens aantrekkelijk voor managers?
 • Waarmee.
  • Waarmee is dit dubbele perspectief op mens-zijn duidelijker te maken?
  • Waarmee is geprobeerd het wezen van de mens tot uitdrukking te brengen?
 • Waarvan.
  • Waarvan zijn we gemaakt?
  • Waarvan zou je nooit afscheid willen nemen?
 • Waarom.
  • Waarom vind je dat?
  • Waarom ben je tegen de doodstraf?
 • ...

4. Vragend telwoord
 • Hoeveel.
  • Hoeveel voorbeelden hebben jullie bedacht?
  • Hoeveel waarde hecht je aan dit standpunt?