Twitter Facebook RSS Feed Email

De 13 argumenten voor en tegen doping

ARGUMENTATIE-ANALYSE
Geen groot sportevenement of er is wel weer een discussie over het gebruik van doping. Vaak gaat deze discussie over de vraag of we wel of niet doping moeten toestaan. Zijn er bijvoorbeeld goede argumenten tegen het gebruik van doping in bijvoorbeeld de wielersport? Moeten we doping toestaan binnen de atletiek? Soms is de discussie meer onderzoekend van aard: wordt er binnen de voetbalwereld bijvoorbeeld wel of niet doping gebruikt? En heeft het zin als voetballers doping gebruiken? Waarschijnlijk heb je hier al een mening over maar voor een beter doordachte mening doe je er toch goed aan je eerst af te vragen welke argumenten er zijn.
Voor en tegen doping


In deze bijdrage richt ik me echter op de algemene doping-discussie en zal ik een overzicht geven met de dertien argumenten voor en tegen doping. Per argument lees je wat een voorstander als een tegenstander soms beargumenteren. Met het sterretje (*) geef ik welke kant als eerste gelezen moet worden. Maar let op: het doel is enkel om helder te krijgen welke argumenten vaak gebruikt worden. Of de argumenten ook overtuigend zijn, laat ik graag aan de lezer over!


WEL DOPING
VOOR DOPING

TEGEN DOPING
* 1. Vrijheid van de sporter (zichzelf te verzorgen)
Een sporter moet vrij kunnen zijn het leven in te richten zoals deze zelf wil. Net zoals niet-sporters.


1. Absolute vrijheid bestaat niet
Ook gewone burgers - niet sporters - worden beperkt in de keuzes die ze in dit leven willen maken. Absolute vrijheid bestaat dus niet. Zie ook 11.

2. Dit past in het streven om zo optimaal te presteren
Een sporter doet er van alles aan om zo optimaal te presteren. Denk aan speciale schaatspakken, lichte fietsen, speciaal eten, et cetera. Ook doping kun je hieronder laten vallen.


2. Aan iedere sport worden grenzen gesteld
Natuurlijk staat optimaal presteren voorop. Maar iedere sport kent grenzen. Het publiek wil namelijk graag zien wie het beste is in een sport niet wie het beste is in het vinden van de beste doping. Aan technische hulpmiddelen - denk aan Oscar Pistorius (Blade Runner) - zitten ook duidelijk grenzen.
* 3. Het verbetert de prestaties. Het publiek wil dat
De essentie van veel sporten - denk aan atletiek - is het verbeteren van bepaalde prestaties. Dit wil het publiek graag zien. Denk aan de hardloper Ben Johnson: een prachtige race! Indien doping hierbij een rol speelt vinden we op het moment zelf niet belangrijk.3. Het publiek wil betere prestaties maar wel eerlijk graag
Indien een bepaald record scherper wordt gesteld door doping zal het publiek dit toch uiteindelijk niet waarderen.
4. Wat is doping wat niet?
Het is soms zo onduidelijk wat nu wel of niet doping is dat je het beter maar allemaal kunt toestaan (zie ook het volgende punt)


4. Een grens trekken is best wel mogelijk
Natuurlijk is van sommige stoffen het lastig vast te stellen of dit daadwerkelijk prestatiebevorderend werkt of niet. Maar bij bepaalde stoffen is dit best goed vast te stellen (denk aan epo).

* 5. Het is niet te handhaven
Als je daadwerkelijk doping wilt aanpakken dan moet je veel meer controles gaan uitvoeren. Daarnaast zijn sommige dopingmiddelen/technieken niet (denk aan genetische manipulatie) tot nauwelijks opspoorbaar of zijn de uitkomsten discutabel (denk aan Contador met zijn "0,000000...")5. Het is zeker op de lange termijn altijd te handhaven
Natuurlijk loopt de opsporing altijd achter op de praktijk. Maar de praktijk leert ons dat achteraf - helemaal als we het bloed / dna bewaren - we wel achter dopinggebruik kunnen komen.

6. Het is niet oneerlijk
Natuurlijk zijn er ook kosten verbonden aan dopinggebruik en speelt geld. Maar dat geldt voor meer zaken in sport. Ajax heeft meer middelen dan Heracles. Sky heeft meer geld dan Vacansoleil. Gevolg: betere trainingsfaciliteiten. Dus? Ook dat hoort bij sport.* 6. Het is oneerlijk
De winnaar wordt wie het meeste geld heeft voor de beste dopingstechnieken/middelen. Dit heeft niets meer met fair play te maken. Het is oneerlijk.
7. Gezondheidsproblemen? Laat dit over aan de sporter
Als een sporter zich bewust is van eventuele gezondheidsproblemen dan moeten we - zie punt 1 - de sporter niet verder iets opleggen. Dit is te paternalistisch.
* 7. De sporters lopen een gezondheidsrisico
Veel dopingtechnieken/middelen kennen bepaalde gezondheidsrisico's. Daarom moet je geen doping willen.

8. (ook) Amateursporters moeten een eigen keuze kunnen maken
Ook amateursporters kunnen een eigen afweging maken. Het is niet aan de overheid of een sportbond om dit te verbieden. Voor kinderen zijn de volwassenen verantwoordelijk.
* 8. De samenleving / amateursporters lopen een onaanvaardbaar gezondheidsrisico
Ook amateursporters zullen doping gaan gebruiken. Zij beschikken echter niet over professionele begeleiders. In combinatie met eventuele sociale (groeps-) druk kan dit leiden tot onaanvaardbare gezondheidsproblemen. Denk hierbij ook aan kinderen. Hiervoor gelden allerlei alcoholbeperkingen.

* 9. Minder kosten
Al die testen en controles kosten veel geld. Stop hiermee (zeker in tijden van crisis).9. Geld mag niet bepalend zijn
Natuurlijk speelt geld een rol maar de controles kosten niet dermate veel geld dat ze daarom maar toegestaan moeten worden. In veel professionele sporten wordt sowieso meer dan genoeg verdiend.

10. Sport: meedoen én winnen
Het gaat bij (veel) sporten om zowel het meedoen als om het winnen. Het is mooi als landen die in oorlog zijn via sport tot elkaar komen maar het gaat toch ook om het winnen van prijzen. Het beste willen zijn, hoort ook bij sport.* 10. Sport gaat om het spel niet om de knikkers
Denk aan de Olympische gedachte. Het gaat in eerste instantie bij sport om het meedoen. Doping legt teveel de nadruk op het win-element. Daarom moet je tegen doping zijn.
11. Andere drugs / middelen doen niet ter zake
Het argument van de tegenstanders is een hellend vlak-drogreden. Doping wordt gebruikt om beter te kunnen sporten. Doping heeft dus een duidelijk doel. Dit in tegenstelling tot middelen als xtc, lsd, et cetera. Sowieso moet je deze discussies van elkaar scheiden.* 11. Ook andere drugs verbieden we (en dit moet ook zo blijven vinden we)
Alcohol, sigaretten, xtc, allerlei middelen verbieden we. Ondanks dat een gebruiker met instemming deze wil gebruiken. Indien je doping toestaat, moet je deze ook toestaan?

* 12. We vonden het vroeger heel normaal
Denk aan Zoetemelk. Waarom doen we nu ineens zo moeilijk? Vroeger werd ook doping gebruikt en iedereen vond het normaal.


12. Vroeger vonden we wel meer zaken normaal die we achteraf toch discutabel vonden
Spreekt voor zich. Denk aan slavernij. Dit mag geen reden zijn om voor gebruik doping te zijn.
* 13. De waarden zijn zo nauwkeurig (zie 5) dat het makkelijk is iemand te vergiftigen / te verlinken.
Een keer een verkeerd flesje water van een ander aangenomen, vervuild vlees, et cetera en je wordt voor jaren geschorst. Dat moet je niet willen. Dit maakt ook sporters angstig.13. Vergiftiging kun je echt wel voorkomen
Topsporters controleren alles en proberen alles te beheersen. Neem dan geen flesjes aan van supporters. Dit is geen reden om doping toe te staan.,,,

...

Aanvullingen, wijzigingen, welkom! Heb ik argumenten gemist?