Twitter Facebook RSS Feed Email

De 20 argumenten tegen abortus

ARGUMENTATIE-ANALYSE
Het is misschien wel de lastigste keuze waar een vrouw (en natuurlijk vaak ook de man) voor kan komen te staan. Pleeg ik wel of geen abortus? Maar wat zijn de argumenten tegen abortus? Welke argumenten gebruiken mensen om abortus af te wijzen? Waarschijnlijk heb je al een mening over dit onderwerp maar voor een beter doordachte mening doe je er toch goed aan je eerst af te vragen welke argumenten er zijn. Hieronder vind je een overzicht van de meest gehoorde tegenargumenten. En zoals ook bij andere overzichten: niet ieder argument is even sterk dan wel doorslaggevend. Dit overzicht met argumenten is enkel bedoeld om de argumenten tegen abortus helder te krijgen. Om te informeren. Of de argumenten vervolgens overtuigen en jij deze moet aanvaarden, is een tweede.

De 20 argumenten tegen abortus (in willekeurige volgorde)

Waarde van het kind
1. Het leven (van het kind) begint vanaf de conceptie / ei-deling. Abortus is vervolgens niets anders dan moord in de zin van het moedwillig ontnemen van leven. Dit gaat tegen het beginsel van onschendbaarheid van leven in.

2. Ook al omarm je niet de absolute onschendbaarheid van het leven van het ongeboren kind dan nog steeds weegt het recht tot leven zwaarder dan het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken. Dit heeft ze in zekere zin eerder opgegeven (zekere wanneer de zwangerschap "een foutje" is).

3. Het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken kan geen argument zijn. Het ongeboren kind kan namelijk los worden gezien van het lichaam van de moeder.

4. In een geciviliseerde samenleving past het niet om iemand moedwillig een ander pijn toe te brengen en al helemaal niet om een ander het leven te ontnemen. Bij abortus is hier ook sprake van.

5. (indien tegenargument 1 niet omarmd wordt) Indien je van mening bent dat het vruchtje geen echt mensje is dan moet je in ieder geval onderkennen dat het vruchtje wel deze potentie heeft. Omdat je dit weet, dus dat het vruchtje kan uitgroeien tot een echte baby, is het vruchtje waardevol genoeg om beschermd te worden.

Alternatieven
6. Vaak zijn de redenen voor abortus op z'n minst discutabel. Komt het bijvoorbeeld ongelegen qua carrière? Een vrouw kan ook later carrière maken. Ook met een kindje met het down-syndroom kun je een goed leven leiden.

7. Al is de reden misschien niet discutabel (in tegenstelling tot tegenargument 6) dan nog kunnen er goede alternatieven zijn waarbij het kind wel kan blijven leven. Bijvoorbeeld adoptie zou overwogen kunnen worden. Indien abortus om medische redenen wordt overwogen, moet niet onderschat worden wat de gezondheidszorg nu al kan betekenen (en helemaal in de toekomst kan betekenen).

Medische complicaties
8. Een abortus verhoogt - al is dit minimaal - de kans op directe medische complicaties. Nu zijn er meerdere technieken om een vrucht af te drijven (bijvoorbeeld zuigcurettage). Afhankelijk van de gekozen techniek loopt de moeder ook een zeker risico.

9. Een abortus verhoogt - al is dit minimaal - de kans op latere medische complicaties bij de moeder indien ze opnieuw zwanger wordt (denk aan buitenbaarmoederlijke zwangerschap en mogelijke miskramen).

Gedwongen zwangerschap?
10. Indien de moeder onvrijwillig zwanger is geworden - bijvoorbeeld door verkrachting - dan kan dit niet gelden als rechtvaardiging voor abortus. In dat geval wordt het ongeboren kind namelijk bestraft terwijl eigenlijk de dader gestraft zou moeten worden.

Gevolgen
11. Indien we abortus toestaan, kan dit de indruk wekken dat dit een vorm van anti-conceptie is (ondanks alle medische complicaties). Dit moet ten alle tijde worden voorkomen.

12. Indien we abortus toestaan dan zetten we indirect ook de deur open voor andere levensontnemende handelingen (euthanasie, doodstraf). Je ziet ook in andere landen dat abortus wordt ingezet als instrument voor gezinsplanning. Dit moet je ten alle tijde voorkomen.

13. Het is onmogelijk om een grens te trekken. Mag abortus nog wel bij 24 weken? Bij 25 weken? Waarom niet bij 30 weken? Waarom niet bij 7 weken? Iedere grens is discutabel. Dit zegt al genoeg: niet doen.

Financieel
14. Een abortus wordt niet (volledig) betaald door de vrouw maar wordt eigenlijk gefinancieerd door anderen (andere verzekerden / de samenleving). Is het wel rechtvaardig als andere mensen betalen voor het losbandige gedrag van de moeder (verkrachting e.d. daargelaten)?

De moeder
15. Vaak zijn het nog jongeren die voor de keuze staan om de zwangerschap voortijdig moedwillig af te breken. Omdat ze echter nog zo jong zijn (denk ook aan jongeren onder de 18) is het voor hun onmogelijk om hun handelen te overzien.

16. Veel moeders ervaren op het moment zelf - dus als ze voor de keuze staan - enorme spanning. Indien we abortus niet toestaan, wordt dit voorkomen.

17. Veel (?) vrouwen hebben op late leeftijd spijt van hun keuze.

Overig
18. Bekende mensen uit het verleden zouden waarschijnlijk niet geleefd hebben als destijds dezelfde standaard werd gehanteerd. Sprekend voorbeeld: Beethoven.

19. Stel je eigen moeder had jou weg laten halen. Had je dit kunnen begrijpen? Had je dit gewild?

20. Het gaat in tegen de ideeën in van veel levensovertuigingen en religies.

Heb je aanvullingen of correcties? Graag hoor ik deze van je! Moeten deze tegenargumenten tegen abortus je overtuigen? Mogelijk, maar mogelijk ook niet. Er zijn namelijk ook goede argumenten voor abortus. Hierover later meer. Wees in ieder geval kritisch.