Twitter Facebook RSS Feed Email

Over

Op deze educatieve website vind je informatie over het hebben van een kritische houding in de beroepspraktijk: het vermogen van professionals om kennis en informatie onbevooroordeeld te bevragen, te overdenken en te doorgronden op houdbaarheid. Niet enkel de kennis die anderen aanreiken maar ook de eigen kennis van de beroepsbeoefenaar: diens vooronderstellingen, aannames, de volledigheid van de feiten waar vanuit wordt gegaan, et cetera. Ten onrechte denken veel mensen dat dit niet zo lastig is terwijl dit wel zo is. Op deze website vind je meer informatie hierover.

Waarom deze site?

Het hebben van een kritische houding en het op basis daarvan kunnen stellen van de juiste (kritische) vragen wordt gezien als een van dé competenties van de 21e eeuw. In de huidige moderne beroepspraktijk is het hebben van een gezonde kritische houding namelijk erg belangrijk. Er komt veel informatie op ons af (denk alleen maar aan internet!) maar veel van deze informatie kun je niet zomaar aanvaarden. Het is echter menselijk om te geloven dat een feit wel waar zal zijn of dat een argumentatie juist is terwijl je juist een vraagteken zou moeten plaatsen; moet blijven nadenken en blijven vragen stellen.

Een kritische houding is trouwens niet hetzelfde als tegen zijn. Het gaat juist om het uitstellen van je oordeel en de kunst vragen te (blijven) stellen en de informatie / kennis eerst te overdenken. Open en nieuwsgierig. Welk beroep je ook uitoefent: toezichthouder, docent, student, politicus, burger, lid van een ondernemingsraad, jurist, ....

Op Kritischehouding.nl

Op deze educatieve site vind je zowel artikelen over de kritische houding in theorie als in de praktijk. Je vindt hiertoe diverse artikelen waarbij er wel een verschuiving heeft plaatsgevonden van argumentatie in theorie naar het stellen van vragen bij argumentatieve teksten en oordeelsvorming in de praktijk. Daarbij selecteren en verwijzen we ook graag naar teksten van collega's. Zie voor het laatste met name deze tips om zelf kritisch te worden.

Onze teksten betreffen trouwens in het algemeen conceptteksten die op sommige punten zijn aangepast teneinde de anonimiteit van betrokkenen te garanderen. Of we hebben teksten die we met expliciete toestmming hebben overgenomen van andere sites.

Op de artikelen kun je niet direct reageren. Helaas ontbreekt de tijd om dit bij te houden. Het gaat daarnaast primair om het leren stellen van positief-kritische vragen. Wil je graag discussiëren? In dat geval zijn er genoeg andere alternatieve sites; wij willen enkel informeren.

Hieronder nog een toegankelijke uitleg door Bas Haring; gericht op het ontwikkelen van een kritische houding bij kinderen. Maar als gezegd, het blijven stellen van vragen is niet enkel goed voor kinderen maar het is een krachtige competentie die voor alle professionals van belang is. Sterker, juist professionals vergeten vaak dat hun kennis of oordeelsvorming ook kwetsbaar is.

Redactie

Omdat het om de inhoud gaat en niet om de persoon, is niet per bijdrage aangegeven wie de posting heeft geschreven of van wie we de posting (met toestemming) hebben overgenomen. De lezer is namelijk zelf aan zet om de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen. Om dit enkel vast te stellen aan de hand van de autoriteit van de schrijver(s) is dan te makkelijk. Dit in lijn met wat de site voorstaat.

Heb je ondertussen een tip of aanvulling: kom maar op (@krithoud of via contact). Postings zijn op persoonlijke titel of hebben we met toestemming overgenomen van andere sites.

Gebruik en copyright

Zie verder: copyright.

Privacy

Hierover kunnen we kort zijn. Wij zijn niet geïnteresseerd in jouw gegevens. Met behulp van Google Analytics houden we alleen op basis van anonieme IP bij hoeveel mensen deze website bezoeken. Dit IP-adres kan niet teruggebracht worden op een persoon. Persoonsgegevens verwerken we niet. Reclame is om die reden dan ook niet gepersonaliseerd. Enkel als je ons een mail stuurt, zullen we de gegevens die je stuurt tijdelijk - namelijk afhankelijk van waarom je ons mailt - bewaren.
  

Contact en tips?