Twitter Facebook RSS Feed Email

Als lid van een ondernemingsraad de juiste vragen stellen, een voorbeeld

In gesprek met een aantal ondernemingsraadsleden* vertelde een van de aanwezigen het volgende verhaal aan mij. Of het klopt weet ik niet maar het is wel een mooi anekdotisch voorbeeld dat je ook tijdens OR-vergaderingen op moet passen met argumenten die gebaseerd zijn op analogie: argumenten waarin een vergelijking wordt gemaakt.

Door de bestuurders van een ziekenhuis was het voorstel ingebracht om betaald parkeren in te voeren. Hiervoor waren meerdere argumenten. Het zou maatschappelijk verantwoord zijn, er zou een tekort zijn aan parkeerplaatsen en het zou leiden tot extra beweging voor personeel als bezoekers.

 Allemaal argumenten die natuurlijk genoeg vragen oproepen. Maar er was nog een vierde argument.

De bestuurder maakte ten vierde een vergelijking met een ander ziekenhuis. Ook hier was betaald parkeren ingevoerd. Sterker, zo had de bestuurder gesteld, het parkeertarief lag bij dit ziekenhuis zelfs veel hoger dan nu werd voorgesteld. 

Hier werd duidelijk door de bestuurder een analogie gemaakt. Meer formeel: het inductieve argumentatieschema van analogie werd gebruikt. Altijd oppassen!

Een van de OR-leden had dit echter (bewust of onbewust?) door en vroeg aan de bestuurder of dit betekende dat ook de salarisschalen en functie-indeling op elkaar afgestemd zouden worden. Dus hogere salarissen? Helemaal nu het betaald parkeren financiƫle gevolgen had voor het personeel.

Wat deze vraag zo goed maakt, is dat met een ander voorbeeld gezocht wordt naar de grenzen en gevolgen van de analogie.

Hoe het afliep?

Dit had het gewaardeerde lid, zo stelde de bestuurder, niet goed gezien; de situaties tussen de ziekenhuizen waren qua salariƫring / functiegebouw niet met elkaar te vergelijken. Waarom het parkeerbeleid wel met elkaar te vergelijken zou zijn, kon de bestuurder echter niet aangeven. Ook niet waarom niet een vergelijking met een derde ziekenhuis werd gemaakt (waar ook geen betaald parkeren was).

(* om enige anonimiteit te garanderen heb ik het verhaal op een aantal punten aangepast)