Twitter Facebook RSS Feed Email

Vragen die een stagiaire kan stellen tijdens een stage

Opleidingen en bedrijven verwachten tijdens een stage een gezonde kritische houding van een student. Ze  zien graag dat de student niet alles klakkeloos aanneemt maar ook zelf blijft nadenken en waar nodig vragen stelt. Maar aan welke vragen moet je dan denken? In deze posting een korte toelichting.

De eerste dagen: informatie verzamelen
De vragen die je als student kunt stellen, zijn natuurlijk divers. Tijdens de eerste dagen van een stage zul je vooral veel kennisvragen hebben. Je kunt dan denken aan: waar vind ik ... (de dossiers, de missie/visie van het stagebedrijf, briefpapier, de printer, de koffiezetautomaat, et cetra) of bij wie kan ik terecht voor ... (wachtwoorden om in te loggen, vragen over arbeidsvoorwaarden / verzekeringen, vragen over de werktijden, et cetera). Maak hiervan natuurlijk gebruik: zoek zo veel mogelijk uit (intranet) en stel waar nodig vragen. Het stagebedrijf verwacht dit namelijk ook in het begin. Als je later dit soort vragen stelt, zal dit (helaas) als vreemd worden ervaren.
Vragen tijdens een stage

Na enige tijd: wat wordt bedoeld
Na enige tijd - soms op de eerste dag, soms na enige dagen - zie je een verschuiving naar een ander soort vragen: de eerste vorm van kritische vragen. In plaats van bovengenoemde kennisvragen komen vragen over de inhoud naar voren. Belangrijke vragen zijn dan: wat betekent ...  of wat wordt bedoeld met ... 

Wat wordt bijvoorbeeld precies bedoeld met "We verwachten dat een stagiaire incidenteel overwerkt."? Wat is incidenteel? En wat is precies overwerken? Hoort thuiswerken om iets af te maken hier ook bij of rekent de stagebegeleider dit niet mee? Het is goed om dit inzichtelijk te krijgen (maar pas wat betreft dit onderwerp wel op dat je niet direct te boek komt te staan als iemand die de kantjes er vanaf wil lopen; vraag open).

Of stel je gaat werken voor een uitzendbureau van Randstad. Wat bedoelen ze precies in hun visie als ze zeggen dat ze een pionier zijn in de HR-dienstverlening. En wat betekent het dat "Onze missie is om de wereld van werk te ontwikkelen."

Waar je in de eerste dagen dus vooral bezig bent met het verzamelen van informatie die relevant is voor je werk maak je hier de stap naar interpretatie van deze informatie. Je gaat vragen stellen over de inhoud. Wat deze inhoud verder is, is natuurlijk afhankelijk van het stagewerk dat je gaat doen.

Daarna: klopt het ook
Als je eenmaal weet wat met iets bedoeld wordt, zul je ook de vraag moeten stellen of het klopt. Is de informatie zoals je (1) die hebt gekregen en (2) zoals je die moet interpreteren wel juist? Klopt het wel dat ...

Klopt het bijvoorbeeld dat je in de praktijk incidenteel moet overwerken? Of moet je vaker overwerken? Hoe is de werkcultuur in het algemeen? Wat doen collega's met overwerken et cetera?

Kijk ook naar de visie en missie: zie je dit terug in de praktijk? Neem het voorbeeld van Randstad: streeft het organisatie-onderdeel waar jij deel vanuit maakt ook naar de ontwikkeling van werk (gezien de missie). En is het echt een pionier in de HR-dienstverlening? Of staat dit enkel op de website als verkooppraatje? Koppel dit eventueel ook aan andere informatie. Als een organisatie een dynamische, flexibele organisatie zegt te willen zijn en ondertussen constateer je dat iedereen klokslag vijf uur het pand verlaat dan is dit vreemd. Meer in het algemeen moet je jezelf de vraag stellen of bepaalde doelen wel realistisch zijn.

Tot slot
Naast een kritische houding ten aanzien van informatie van en over het stagebedrijf verwachten organisaties en opleidingen ook dat je een kritische houding inneemt ten opzichte van jezelf. Ik zal hier later over schrijven.

Tip
In het begin ontmoet je veel mensen. Deze collega's kunnen later een belangrijke bron zijn voor beantwoording van je vragen. Schrijf de namen op als je ze niet kunt onthouden.