Twitter Facebook RSS Feed Email

Zeven vaardigheden die studenten nodig hebben voor hun toekomst

7 Vaardigheden studenten nodig hebben voor hun toekomst
In onderstaande video geeft Dr. Tony Wagner, co-director van de Harvard's Change Leadership Group een interessant overzicht van zeven vaardigheden die de huidige student zich eigen zou moeten maken wil hij of zij overleven op de toekomstige arbeidsmarkt. Sterker: in de toekomstige wereld.

De vooronderstelling achter zijn betoog en dus achter deze de zeven vaardigheden is dat veel studenten in de toekomst niet enkel met "de handen bezig zullen gaan" maar dat ook altijd veel denkwerk nodig zal zijn. De omgeving waarin we werken verandert daarnaast ook.

De zeven vaardigheden die studenten volgens Wagner nodig hebben voor een goede toekomst:

1. Kritisch denken / een kritische houding en probleem-oplossend vermogen
2Kunnen samenwerken in netwerken (met al diens diversiteit) en kunnen beïnvloeden van / beïnvloed worden door anderen anders dan enkel op basis van hiërarchie (verantwoordelijkheid nemend)
3. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
4. Initiatief-zijn en ondernemerschap
5. Effectief in mondelinge en schriftelijke communicatie
6. Goed in vinden en analyseren van informatie (met enkel een goede Google-zoekactie ben je er niet)
7. Nieuwsgierigheid en vermogen tot verbeelding/verwondering


Uitdagingen voor het onderwijs
Het probleem volgens Wagner is dat veel scholen/universiteiten niet weten hoe je deze vaardigheden moet onderwijzen en testen. Helemaal niet nu de huidige generatie (deels) anders handelt dan voorgaande generaties. De zeven vaardigheden zijn echter onontbeerlijk voor een goede toekomst: om goed te blijven studeren, om goed te blijven presteren in het werk (dat continu verandert), om bij te blijven, zelfs om een goed burger te kunnen zijn.

Volgens Wagner slagen zelfs goede docenten er nog vaak niet in om studenten/leerlingen deze vaardigheden aangeleerd te krijgen. De gedachte die bij docenten, onderwijskundigen en managers in de weg staat is het idee dat je studenten moet voorbereiden op een test. Deze testgerichtheid doodt echter nieuwsgierigheid, voorstellingsvermogen, een kritische houding, onderzoeksvaardigheden zelfs enthousiasme. Is kennis dan niet nodig? Natuurlijk wel, zo stelt Wagner. Maar met alleen kennis komt de student er niet.

Ligt het initiatief wat betreft de kritische houding bij de filosofie?
In de lijn van deze video ligt misschien wel de volgende uitspraak van Lodi Nauta, Bijzonder hoogleraar Filosofie van de Middeleeuwen en Renaissance
'Ik vind het belangrijk dat je studenten, collega’s en jezelf stimuleert kritisch te denken. Als je jezelf geestelijk kan ontplooien is dat goed voor de wereld.'
Ook het initiatief van De Agnesschool, basisschool in de Rotterdamse achterstandswijk Feyenoord, om kinderen filosofie te geven (zonder toetsing) past in deze ontwikkeling (Trouw):
'Veel kinderboeken zijn ook filosofisch: zelfs de Nijntje-boeken draaien om verwondering en het ontdekken van de wereld. We leren kinderen kritische vragen te stellen over alledaagse zekerheden.'
Ter inspiratie en - natuurlijk - ter overweging!