Twitter Facebook RSS Feed Email

De 15 argumenten voor/tegen verplicht inenten tegen mazelen

ARGUMENTATIE-ANALYSE
Een terugkerende discussie is of we wel of niet ouders moeten verplichten hun kinderen in te laten enten tegen mazelen. Moeten de overheid verplicht alle kinderen vaccineren? Of mogen ouders - vaak om religieuze redenen - ervoor kiezen om hun kinderen niet in te enten tegen mazelen? Omdat de discussie in mijn beleving weinig genuanceerd wordt gevoerd, vroeg ik mij af welke argumenten voor en tegen het verplicht inenten nu terugkerend genoemd worden. 

Hieronder volgt een overzicht van alle argumenten voor en tegen het verplicht inenten van kinderen tegen mazelen die ik heb gevonden. Als analytisch startpunt voor verdere bespreking. Een aantal aandachtspunten:

  1. Ik focus me op mazelen. Of onderstaande argumenten ook opgaan voor andere ziektes (polio bijvoorbeeld) vraagt om een extra afweging.
  2. Ik heb de voorargumenten en tegenargumenten die met elkaar te maken hebben zoveel mogelijk naast elkaar gezet. Leeswijzer: ik begin met de belangrijke argumenten om het inenten niet verplichten.
  3. Als altijd: sommige argumenten zijn beter dan andere en niet alle argumenten omarm ik. Ik geef enkel een overzicht met wat linkjes naar (toegankelijke) bronnen. Je vindt hieronder een argumentatie-analyse, geen argumentatie-evaluatie.
  4. Vaak zijn het meerdere argumenten die samen (nevenschikkend) iemand doet overtuigen.

Succes met het verder vormen van een oordeel! Tip: begin steeds met het argument waar een * voor staat.
Argumenten voor en tegen verplicht inenten (mazelen)


WEL VERPLICHT

NIET VERPLICHT1. Het gaat om kinderen
Het gaat hier om het kind. Dat heeft nog geen geloof omarmd (en als dit al de persoon zelf zou betreffen dan zou misschien een vorm van hard-paternalisme op z'n plaats zijn: dus al is het weloverwogen dan nog mag de overheid optreden).

* 1. Vrijheid van religie
Ieder mens heeft de vrijheid te geloven wat hij of zij wil (en hier - eventueel als weloverwogen beslissing - naar te handelen). 2. Gods wil
Nergens staat geschreven dat God tegen inenten is. Sowieso kan een dood door de mazelen nooit Gods wil zijn (bron).

* 2. Gods wil
(vaak in combinatie met argument 1) Als God wil dat mij of mijn kinderen iets overkomt dan is dat maar zo.3. Gaat om de integriteit van het kind
De samenleving mag gerechtvaardigd ingrijpen indien iemand een ander schade toebrengt. Ook als de schade voortkomt uit nalaten. (bijvoorbeeld ook Mill, Over Vrijheid (Inleiding)).

* 3. Lichamelijke integriteit / zelfbeschikking
De mens beschikt over zijn eigen lichaam; nooit anderen.  4. Gezamenlijke zeggenschap
De overheid / samenleving bemoeit zich continu met ouders indien dit de samenleving raakt. Meest zichtbaar is dit in het onderwijs.

 * 4. Zeggenschap ouders
(vaak in combi met 3) De ouders hebben zeggenschap over de kinderen; niet de maatschappij.5. Ieder leed dat we kunnen voorkomen...
Ook al is dat risico klein: iedere dode is er een te veel.

* 5. Het gaat maar om weinig gevallen
Het gaat hier maar om een beperkt aantal gevallen. Het risico - op overlijden of blijvend letsel - is vervolgens erg klein. Dit risico is te klein om mensen te dwingen.6. Andere onderwerpen doen er niet toe
Ook al zijn er mogelijk belangrijkere onderwerpen dan nog is dat een reden om hier ook aandacht aan te schenken. Je zult maar in Barneveld wonen met een baby die mazelen krijgt omdat je religieuze buren hun kinderen niet vaccineren (bron).


* 6. Er zijn belangrijkere onderwerpen
Het gaat hier maar om een beperkt aantal gevallen. In het verkeer overlijden per jaar ongeveer 20 à 25 mensen. Laten we ons daar druk om maken. Maar niemand hoor je bijvoorbeeld over het verplicht stellen van helmen (terwijl het niet-dragen van een helm ook irrationeel zou moeten zijn?).
En zo komen er ook meer kinderen / jongeren in het ziekenhuis door alcohol / roken. Waarom wel deze betutteling (bron)?7. Religie staat niet ter discussie
Of ik onbegrip heb ten aanzien van mensen die geloven, doet er verder niet toe. Het gaat me om de veiligheid van deze kinderen.

* 7. Religie staat ter discussie
Het gaat maar om een beperkt aantal gevallen. Is dit niet meer een discussie tegen mensen die leven op basis van een religieuze levensovertuiging? * 8. Welvaart
De kosten zijn lager. De inentingen kosten nauwelijks iets vergeleken met de extra zorgkosten bij mazelen.


8. Welvaart
Bij dit soort fundamentele discussie mag geld geen issue zijn. De extra kosten zijn daarnaast maar marginaal. Vaak betekent het krijgen van de mazelen enkel thuiszitten.9. Langetermijn
Resistentie - als bij de antibiotica-resistentie - is (voorlopig) geen issue.

* 9. Langetermijn
Het is niet duidelijk wat al dat inenten op de lange termijn met de mens doet. 10. Zekerheid bij BMR-vaccinatie
De vaccinatie tegen mazelen loopt al jaren. Zonder problemen of ernstige bijwerkingen.

* 10. Onzekerheid inenting
(vaak in combi met 3/4) Het is niet altijd zeker of de inenting veilig is. Soms blijkt achteraf dat een middel schadelijk was (neem DES)11. Hellend vlak = drogreden
Dit is een onterecht angst. Voor mazelen is het duidelijk wat er speelt. Andere vaccinaties vragen om een nieuwe afweging. Het is geen automatisme.


* 11. Hellend vlak
(vaak in combi met 3/4/10) Wat is het volgende waar tegen ingeënt gaat worden? Stel er wordt een chip ontwikkeld die na implantatie bijhoudt of de gezondheid van iemand achteruitgaat. Ook maar doen?
Het is in ieder geval het begin van een niet wenselijke automatisme (waarbij je moet uitleggen als je iets niet wilt).12. Foute overheid is niet zomaar fout
Als er al een overheid zou komen die mensen wil inenten dan laat deze overheid zich echt niet door deze mazelen-inenting-discussie weerhouden. Dit staat daarom het huidige inenten niet in de weg.

* 12. Goede overheid wordt foute overheid
Nu is de overheid nog te "vertrouwen". Maar wat als er een foute machthebber komt? (ook Mill onderkende dit). De overheid moet ten allen tijde van het lichaam afblijven. 13. Overheid is wel te vertrouwen
Het gaat hier niet om het verzamelen van informatie. Dat is een andere discussie. Hier gaat het om veiligheid / gezondheid van het kind. Daartoe wordt een stofje ingespoten. Deze kun je zelfs laten controleren.

* 13. Overheid is niet te vertrouwen
Zonder meteen in de aluhoedjes en chemtrails-hoek te worden gezet, moet je vaststellen dat de overheid dingen achter onze rug doet (neem PRISM). Ik kan vervolgens niet overzien wat er ingespoten wordt. Waarom zou ik de overheid geloven?14. Kies de gemakkelijkste weg
Waarom elkaar voor de gek houden? Kies de gemakkelijkste en de goedkoopste weg.

* 14. Andere oplossingen
Door groepsdruk - waarvoor we allemaal in meer of mindere mate gevoelig zijn - gaan ouders hun kinderen niet inenten. Zorg voor oplossingen die dit proces doorbreken. Zoals in het geheim op verzoek inenten. Of door extra rondes met vaccinaties tegen mazelen.15. Streven naar veiligheid / gezondheid
We moeten streven zoveel mogelijk de mazelen de wereld uit te krijgen. En wat betreft de individuele keuze: zie 1: het gaat hier om kinderen; die hebben nog niet deze keuze gemaakt. Het is aannemelijk dat ze zolang mogelijk willen leven.

* 15. Leven is eindig
Buiten het religieuze: laten we een keer onderkennen dat mensen doodgaan en het leven eindig is. Dat het leven je aangrijpt (echt k*t is) en dat we hiermee moeten omgaan. Of laat mensen in ieder geval hier individueel voor kiezen.16 ...

16 ...


Aanvullingen, wijzigingen, welkom!