Twitter Facebook RSS Feed Email

De plaats van kennis in de beroepspraktijk


Het uitgangspunt van dit boek is dat het onmogelijk is om zonder gebruik van kennis welk beroep dan ook goed uit te oefenen. In elk beroep moet je namelijk op enig moment kennis vergaren en verwerken. Zelfs beroepsbeoefenaars die geen kenniswerkers zijn en bijvoorbeeld uiteindelijk iets fysieks opleveren, hebben te maken met kennis. Het monteren van een nieuwe startmotor in een auto zal bijvoorbeeld niet zonder kennis van zaken kunnen worden uitgevoerd. Je kunt dan denken aan de kennis waarmee antwoord wordt gegeven op vragen als: Wat moet precies vervangen worden? In welke volgorde? Zijn er ook redenen om het niet te doen? Lost dit het probleem op? Wat moet tegelijkertijd nog meer worden vervangen? Hoeveel tijd krijg ik voor deze klus? Wat is het budget? Et cetera.

De meeste beroepsbeoefenaars vergaren en verwerken niet enkel kennis maar dragen ook kennis over. Kennis die zij dan bezitten wordt dan als informatie overgebracht. De eerder genoemde automonteur doet dit bijvoorbeeld als hij tegen de autobezitter vertelt dat gelijk met de startmotor een ander onderdeel vervangen moet worden. Of dat de geplaatste startmotor nog minstens 150.000 kilometer mee moet kunnen gaan.

Een groot aantal beroepsbeoefenaars maakt niet enkel gebruik van kennis maar creëert het ook. Sterker, het creëren van kennis kan zelfs de essentie van een beroep zijn. De beroepsbeoefenaars leveren kennis op die andere mensen zich weer eigen kunnen of moeten maken.  Het meest duidelijk zie je dit in de wetenschap. Indien een wetenschapper een nieuwe theorie heeft onderzocht en hierover publiceert dan draagt de wetenschapper kennis over. Maar er zijn meer professionals die kennis creëren en overdragen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan juristen (kennis in de vorm van een uitspraak), artsen (bijvoorbeeld een medicijnvoorschrift), financieel adviseurs (een beleggingsadvies) en docenten (bijvoorbeeld een beoordeling). Ze creëren allemaal nieuwe kennis: iets dat je kunt kennen of weten. En kunt bevragen.

In de volgende bijdrage zal ik uiteenzetten dat er wel verschillende soorten kennis zijn.