Twitter Facebook RSS Feed Email

Houthoff: naar een innovatieve wijze van beoordelen van competenties van juridische studenten?

In navolging op een eerdere post en het LEF, voor de volledigheid nog een update naar The Game van Houthoff. Heeft iemand ervaring met deze of dergelijke games? En is de aanpak ook interessant voor het toetsen van de juridische vaardigheden, communicatieskills en (normatieve) houdingsaspecten van studenten op HBO's en universiteiten? Zie onderstaande video.