Twitter Facebook RSS Feed Email

Congres Ongedeeld Integer

Congres

Klik hier
9 juni 2009

Inhoud
Integriteit staat in de belangstelling bij alle juridische beroepsgroepen. Zolang er nog sprake was van een overzichtelijke juridische elite die elkaar kende, bestond er in grote in grote lijnen overeenstemming over de juridische ethiek. Als gevolg van de groei van de juristenpopulatie, de schaalvergroting van het rechtsbedrijf en het uiteengroeien van de waardepatronen van de verschillende beroepsgroepen, lijkt aan de homogene juridische cultuur volgens sommigen een einde gekomen. De advocatuur behartigt nog steeds partijbelangen, maar ziet dat de maatschappij nadrukkelijker gaat vragen naar de publieke waarden waar de balie voor staat, het OM worstelt met het dilemma crime fighter of magistraat en de rechterlijke macht zucht onder de lasten van een reorganisatie, waarin de klassieke waarden van het rechtersambt naar de achtergrond verdwijnen.
De juridische faculteiten zoeken naar een nieuwe invulling van het vak juridische ethiek. Als gevolg van diverse incidenten vertoont de politiek een bijzonder belangstelling tussen de verhouding bovenwereld - onderwereld en bediscussieert de rol van het zelfregulerend vermogen van de juridische professies (tuchtrecht). Deze ontwikkelingen vormden de aanleiding voor een congres waar de integriteit van de juridische professionals bediscussieerd gaat worden, zowel vanuit de theorie als de praktijk.

Sprekers
Prof.Mr. N.J.H. Huls, hoogleraar Rechtssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof.Dr. Mr. W. van der Burg, hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Mr. J. van Zijl, Coördinerend Officier van Justitie Rijksrecherche bij het Landelijk Parket
Dr. Mr. J.M. Sjöcrona, advocaat bij Sjöcrona Van Stigt advocaten te Den Haag
Mr. A. van ’t Laar, rechter bij de Sector Bestuursrecht, rechtbank Rotterdam

Programma
13.30 uur Ontvangst
14.00 uur Introductie door Prof.Mr. N.J.H. Huls (dagvoorzitter)
14.05 uur Prof. Dr.Mr. W. van der Burg: ‘De deprofessionalisering van juridische beroepen: Over het verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie’
14.25 uur Mr. J. van Zijl: ‘Hoe houdt het O.M. zich staande?’
14.45 uur Dr. Mr. J.M. Sjöcrona: ‘Raadsman en integriteit; over de aanval als verdediging’
15.05 uur Pauze
15.30 uur Mr. A. van ’t Laar: ‘De onkreukbare rechter?’
15.50 uur Workshops
17.00 uur Herstemming over de stellingen door de sprekers en bijzondere afsluiting
17.30 uur Borrel

Datum: 25 juni 2009

Tijdstip: 13.30 tot 17.30 uur

Lokatie: Rotterdam, Golden Tulip hotel Inntel, Leuvehaven 80

Doelgroep: Het congres is met name gericht op medewerkers van de rechtbanken en het O.M., advocaten, medewerkers van universiteiten en studenten

NOvA: 3 studiepunten

Kosten: geen

(Bij een te groot aantal aanmeldingen, streeft de organisatie naar een goede balans tussen de doelgroepen. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te selecteren.)