Twitter Facebook RSS Feed Email

Een aantal interessante uitspraken relevant voor de rechtsethiek

- HR 26 maart 1971, NJ 1971, 262 (Martens)
- Hof Leeuwarden 25 februari 1943, NJ 1951, 643
- Toetsingsarrest HR WOII (uitspraak die lagere rechters weerhield regelingen te toetsen)