Twitter Facebook RSS Feed Email

Welkom op de site die toegewijd is aan de kritische houding. Het hebben van een kritische houding wordt gezien als een van dé competenties van de 21e eeuw. In de huidige moderne samenleving is het hebben van een gezonde kritische houding namelijk erg belangrijk. Er komt veel informatie op ons af (denk alleen maar aan internet!) maar veel van deze informatie kun je niet zomaar aanvaarden. Het is echter menselijk om te geloven dat een feit wel waar zal zijn of dat een argumentatie juist is terwijl je juist een vraagteken zou moeten plaatsen; moet blijven nadenken. Niet aanvaarden is trouwens niet hetzelfde als tegen zijn. Het gaat juist om het uitstellen van je oordeel en de kunst vragen te (blijven) stellen. Open en nieuwsgierig.

Wat is een kritische houding?
Een kritische houding is hiermee een houding die voor veel professionals maar ook voor burgers belangrijk is. Neem het strafrecht waar iedereen - als verdachte of als slachtoffer - mee te maken kan krijgen. Stel dat uit DNA-onderzoek blijkt dat er een kans is van 1 op 44 dat een verdachte iets niet gedaan heeft. Wat zegt dit dan? Heeft de verdachte het dus gedaan? Sluit dit toeval uit? En kan een dergelijk getal wel berekend worden? En hoe betrouwbaar is eigenlijk DNA? Wat kan wel of niet met DNA worden bewezen? Allerlei interessante vragen die je kunt stellen bij het aanhoren van zo'n bewering.

Een kritische houding wordt hiermee gezien als het vermogen om de informatie die op je afkomt open en onafhankelijk op zijn waarde te schatten en te gebruiken. Het is gerelateerd aan het kritisch denken. Dit kritisch denken omvat:
  1. het bewustzijn dat er een verzameling met elkaar verbonden vragen is die je kunt inzetten om redeneringen en de daarin gebruikte informatie te evalueren en
  2. het vermogen het oordeel uit te stellen en indien nodig eerst vragen te stellen (nieuwsgierig, open).
Vaak verwordt het vaardig zijn in kritisch denken op lange termijn zelfs tot iemands houding. In dat geval zijn de twee deelvaardigheden een algemene drijfveer geworden van de beroepsbeoefenaar. De ervaring leert namelijk dat door het oefenen in de vaardigheid van het kritisch denken je op de lange termijn een algemene kritische houding zult gaan ontwikkelen.

Op Kritischehouding.nl
Op deze site vind je theoretische artikelen als stukken over de kritische houding in de praktijk. Ook is het ebook "Kritisch denken in de rechtspraktijk" hier te downloaden. Als eerste duiding van begrippen kan het filosofisch woordenboek je helpen? 
Onder dossiers vind je daarnaast tot slot diverse onderwerpen die buiten deze categorieën vallen maar die wel de kritische houding / het kritisch denken raken. In totaal meer dan 700 artikelen. Veel leesplezier! Maar let op: wees natuurlijk wel kritisch bij het lezen van de tekst ;-)

PS. Mijn Twitter-account gebruik ik voor links, nieuws e.d. Dit blog gebruik ik enkel voor de grotere stukken die om extra toelichting vragen.

Als afsluiting een toegankelijke uitleg door Bas Haring (gericht op het ontwikkelen van een kritische houding bij kinderen). Maar als gezegd, het blijven stellen van vragen is niet enkel goed voor kinderen maar het is een krachtige competentie die voor alle professionals van belang is. Sterker, juist professionals vergeten vaak dat hun kennis of oordeelsvorming ook kwetsbaar is.