Twitter Facebook RSS Feed Email

24. Is het aanheffen van een antisemitisch lied een advocaat niet waardig?

De Morgen meldt dat Michel Delacroix, advocaat en voormalig voorzitter van het Waalse Front National (FN), door de tuchtraad van de balie van Brussel is veroordeeld tot een schorsing van een jaar van de uitoefening van zijn beroep van advocaat. De reden: het "verzaken aan zijn plicht van waardigheid" door het zingen van een antisemitisch lied in 2008.

Los van deze zaak toont dit ons een interessant dilemma: in hoeverre mag een advocaat zijn of haar politieke idealen, uitgedragen in de rol als politicus, verweten worden?

Michel Delacroix geschorst als advocaat om antisemitisch lied, De Morgen, 19-05-2011