Twitter Facebook RSS Feed Email

Knoops: gerechtelijke dwalingen door mis-identificatie blijven reëel probleem in de VS

Naar de betrouwbaarheid van getuigen in strafzaken moet door juristen altijd goed worden gekeken. Identificatie door ooggetuigen is namelijk niet zonder problemen. Allerlei cognitieve valkuilen maken een identificatie een reëel probleem (zie ook hoofdstuk 2 van het boek Kritisch Denken in de Rechtspraktijk). Desondanks heeft het Amerikaanse gerechtshof in een uitspraak vorige week bij meerderheid geconcludeerd dat er toch geen extra voorwaarden hoeven te worden gesteld aan dergelijke bewijzen. Aldus Geert-Jan Knoops in zijn column eerder deze week op BNR.
"Een ooggetuige-verklaring behoeft enkel zorgvuldig getoetst te worden als sprake is van wangedrag aan de zijde van de opsporing."
Zoals eerder is gemeld is Knoops’ advocaten per 1 januari 2012 toegetreden tot het wereldwijde Innocence Network. Organisaties die aangesloten zijn bij dit netwerk komen op voor de belangen van personen die onterecht zijn veroordeeld. Knoops constateert in zijn column dat door de uitspraak van het Amerikaanse gerechtshof ook in 2012 gerechtelijk dwalingen op grond van mis-identificaties (helaas) blijven voorkomen.Podcast/Column Geert-Jan Knoops, BNR, 17-01-2012
High Court Reverses Conviction in Killings, NY Times, 10-01-2012
Knoops' innocence project, Knoops' advocaten