Twitter Facebook RSS Feed Email

Column De Stentor: 'Weg met de advocaten'? Voorlopig maar niet.

In De Stentor een interessante bespiegeling van Rob Krabben met als stelling "Weg met de advocaten". Interessant omdat het vol drogredenen lijkt te staan.

Een snelle scan levert op:
1. Een beroep op traditie / beroep op autoriteit (argumentum ad verecundiam)
Het deel over de vader ...

2. Veralgemeniseren
Enkel twee gevallen worden aangedragen?

3. Een argumentum ad ignorantiam
Ik ken geen bewijs dat advocaten fatsoenlijk zijn, dus zijn ze ...

4. Onnodige sophistry
De verwijzing naar het gezond verstand ...

5. Een ad-hominem : verdacht maken van de motieven
Omdat je er geld mee kunt verdienen is het per definitie onfatsoenlijk?

6. Een non sequitur
Producenten die op de derde plaats of lager zijn gekomen bij aanbestedingsopdrachten gaan onnodig procederen, dus de advocaten gaan onnodig procederen?

De rechtszaak waarop het betoog grotendeels leunt, dateert trouwens uit 2007. Conclusie: weinig deugdelijk.

Dus ter inspiratie:

Weg met de advocaten, De Stentor, 18-01-2011