Twitter Facebook RSS Feed Email

Drogreden van de dag: de argumentum ad legis van Stichting Brein

De legalistische drogreden (argumentum ad legis, soms de verwijzing-naar-recht-drogreden) is de denkfout die gemaakt wordt als wordt gesteld dat een handeling ethisch niet juist is omdat met de handeling de wet wordt overtreden. Of het recht in het algemeen. Het is een vorm van een autoriteitsdrogreden waarbij de autoriteit de wet is.

Waarom zou het een denkfout zijn? Omdat het recht ook niet-ethisch kan zijn. Denk aan de Apartheidswetten in Zuid-Afrika in de jaren ‟80/‟90 van de vorige eeuw. Of - altijd oppassen met het voorbeeld - het recht tijdens WOII. Daarnaast is het recht natuurlijk nooit statisch. Ook dit kan een legalistische drogreden opleveren. Vandaag zien we hiervan een mooi voorbeeld:

Nu.nl bericht dat UPC en T-Mobile besloten hebben om The Pirate Bay niet te blokkeren. Ze voldoen hiermee niet aan een verzoek van de Stichting Brein. De stichting zou graag zien dat de providers de site zouden blokkeren gezien de uitspraak van de Haagse rechtbank eerder deze maand.

Stichting Brein liet vervolgens aan NU.nl weten dat zij de standpunten van UPC en T-Mobile zowel juridisch als ethisch onjuist te vinden. Waarom zou dit ethisch onjuist zijn?
"Ze werken bewust mee aan het in stand houden van een veroordeelde website", aldus directeur Tim Kuik, volgens Nu.nl.
Dit lijkt een argumentum ad legis. Het feit dat de rechtbank t.a.v. twee andere providers een bepaalde uitspraak heeft gedaan maakt nog niet dat het daarom per definitie ethisch niet juist zou zijn als andere providers de uitspraak naast zich neer leggen. Daarnaast is The Pirate Bay niet veroordeeld. Daarbij speelt - los van de vraag of daadwerkelijk sprake is van gelijke gevallen - ook nog dat hoger beroep is aangetekend. Het niet-opvolgen van een rechterlijke uitspraak, die andere organisaties betreft en die nog in procedure is, is niet direct als "ethisch onjuist" te kwalificeren.

De legalistische drogreden / verwijzen naar het recht-drogreden / argumentum ad legis:
- A is ethisch juist omdat er geen regeling is die het verbiedt
- A is ethisch niet juist omdat het verboden is in recht/wet


Ook T-Mobile blokkeert The Pirate Bay niet, Nu.nl, 27-01-2012