Twitter Facebook RSS Feed Email

Studenten universiteiten tevredener over aanleren kritische houding dan studenten hogescholen

Leren argumenteren

Studenten van universiteiten zijn in het algemeen tevredener over hun opleiding als het aankomt op het aanleren van een kritische houding dan studenten van hogescholen. Ook vinden ze het het onderwijs in argumenteren en redeneren positiever. Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquete (NSE 2012).


Via de NSE Online zijn de resultaten te vinden van de Nationale Studenten Enquête van Studiekeuze123. Omdat dit soort enquêtes in het algemeen bij voorkeur kritisch benaderd moet worden, is het interessant om te zien hoe de studenten (die de enquête zelf hebben ingevuld) zelf oordelen over het aanleren van een kritisch houding en het onderwijs in argumenteren en redeneren. 

Uit de resultaten valt af te leiden dat universiteiten hoger scoren in studenttevredenheid wat betreft het verkrijgen van een kritische houding dan hogescholen. Universitaire studenten waarderen ook het argumentatie-onderwijs hoger. Binnen universiteiten als hogescholen zien we trouwens wel grote verschillen. Ook valt op dat een aantal kleine levensbeschouwelijke opleidingen en zelfs een dansacademie hoog scoren op tevredenheid over het aanleren van de kritische houding.

De resultaten roepen diverse vragen op:
- Zal het studenten duidelijk zijn wat wordt bedoeld met het hebben van "een kritische houding"? 
- Zouden de resultaten kunnen verklaren waarom juist studenten aan hogescholen minder tevreden zijn over hun opleiding? Omdat ze meer blijven hangen in het uiten van kritiek in plaats dat ze een kritische houding aannemen?  
- Valt het verschil tussen hogescholen en universiteiten te verklaren door de focus van onderwijs (wetenschappelijk vs praktijkgericht)? Anderzijds is voor de beroepspraktijk het leren argumenteren en het verkrijgen van een kritische houding ook aanwijsbaar waardevol.
- Afhankelijk van het beroep waarvoor studenten worden opgeleid wordt meer of minder aandacht besteed aan de kritische houding. Dit wetende, is het dan wel redelijk om conclusies te trekken uit de cijfers?