Twitter Facebook RSS Feed Email

Tip #04: Doet de ander zich niet vals voor? (valse identiteit)

Pas op voor mensen die zich vals voordoen?
Helaas, soms doen mensen zich vals voor. Ze doen alsof ze iemand of iets zijn terwijl dit toch echt niet het geval is. Soms is dit bewust (manipulatie) maar soms gebeurt dit onbewust. Wees dus - en zeker op internet - op je hoede en vraag je altijd af of de ander zich niet valt voordoet.


Zich vals voordoen?
Mensen kunnen zich vals voordoen. Ze zeggen dat ze iemand zijn die ze niet zijn of ze doen zich (deels) anders voor als ze daadwerkelijk zijn. Ze doen bijvoorbeeld voorkomen dat ze over bepaalde capaciteiten beschikken terwijl dit niet het geval is. Het zich anders voordoen kan bewust of onbewust plaatsvinden. Veel mensen gedragen zich soms anders dan ze daadwerkelijk zijn. Zo kan de invloed van een groep invloed hebben op iemands handelen.

Voorbeelden
In de praktijk zien we veel voorbeelden terug van mensen die zich vals voordoen. 

Bijvoorbeeld dat iemand via Twitter zich vals voordoet:

Of dat iemand zich belangrijker / populairder voordoet:

En denk aan criminelen:
.
En natuurlijk aan sollicitanten (de info achter het artikel heb ik trouwens niet verder gecheckt):

Tip 
De tip is om niet te snel aan te nemen dat de ander is die hij of zij zegt te zijn. Misschien doet de ander bewust of onbewust zich vals voor?

Kritische vragen die je kunt stellen
- Wordt datgene wat de persoon zegt ondersteunt door bewijs? Heeft een sollicitant bijvoorbeeld referenties, diploma's, et cetera?
- Zijn er ook indicaties dat iemand misschien niet is die hij of zij zegt te zijn?
- Is de 'digitale' persoon ook in levenden lijve benaderbaar / te traceren?
- Kan je later de persoon nogmaals benaderen om ergens op terug te komen? Is er sowieso ruimte voor bedenktijd?

Wees (dus) dan ook extra op je hoede als:
- iemand mogelijk beïnvloed wordt door een groep / anderen
- iemand een groot belang heeft bij wie of wat hij / zij zegt te zijn
- er geen ondersteunend bewijs is
- het direct je eigen belang raakt (je privacy / de veiligheid van je wachtwoorden op je laptop)
- het direct je interesse raakt (een twitter-account van je idool / club / etc.)