Twitter Facebook RSS Feed Email

De stroman drogreden (voorbeeld en uitleg)

Stroman drogreden
We zagen deze week weer diverse stroman drogredenen langskomen. Zeker nadat het Nederlands elftal werd uitgeschakeld en veel van de 16 miljoen bondscoaches op diverse fora hun mening hierover verkondigde. Wat moeten we van Van Persie vinden? Is het juist dat hij geen interviews willen geven? Moet Van Marwijk aanblijven? Wel of niet de mening van Sneijder volgen? Een stroman ligt op de loer.....

Theorie van de stroman
Van een stroman drogreden is sprake als iemand het standpunt van een ander vertekent - of zelfs een ander standpunt verzint - waardoor de persoon met het oorspronkelijke standpunt gemakkelijker aangevallen kan worden. Een standpunt van een ander vertekenen of een ander standpunt voor een ander verzinnen, is echter niet deugdelijk. Een aanval op een standpunt moet namelijk - als we zuiver willen argumenteren - altijd gericht zijn op het standpunt dat de ander daadwerkelijk naar voren heeft gebracht.

Wesley
Nu werd deze week bekend dat Wesley Sneijder zich ergerde aan een lek in de EK-groep. Hij uitte dit na de verloren wedstrijd tegen Portugal. Sneijder was met name ontstemd over hoe informatie van de besloten trainingen van het Nederlands elftal in de kranten was verschenen. Een interessant vraagstuk: moet een voetballer altijd de informatie van besloten trainingen voor zich houden?

Het standpunt van Sneijder was duidelijk: ja. Informatie uit een besloten training mag nooit naar buiten komen. Een belangrijk argument van hem voor dit standpunt was dat een lek het lastiger maakt om elkaar te vertrouwen. Dit komt het spel uiteindelijk niet ten goede.

De stroman in de praktijk
Iemand kan het hier natuurlijk niet mee eens zijn. De argumenten tegen dit standpunt kunnen echter ook een stroman zijn. Maar wanneer is nu sprake van een stroman? Als niet op het standpunt (en argumentatie) wordt ingegaan maar
- het standpunt wordt vertekend. Bijvoorbeeld als gezegd zou worden dat het standpunt van Sneijder was dat "het lek de enige oorzaak was van het verlies" (zie no. 3 in de reacties), of als
- een ander standpunt wordt verzonnen. Bijvoorbeeld als gezegd zou worden dat het standpunt van Sneijder was dat "een training nooit besloten zou moeten zijn".

De er-zijn-belangrijkere-zaken-stroman
Ook van een stroman is sprake als gesteld wordt dat de ander zich beter met belangrijkere zaken kan bezighouden. Het standpunt dat iemand dan in de schoenen wordt geschoven is dat hij of zij andere zaken ten onrechte niet belangrijk vindt.

Deze drogreden komt vaak voor als iemand reageert op een geschreven standpunt dat voorkomt uit een interview of tv of op de radio. Omdat in een geschreven stuk maar een deel van het interview terugkomt, lijkt het net of iemand over andere, misschien belangrijkere zaken niets heeft gezegd. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Ook een redactie van een site kan hiervoor gekozen hebben.

Indien een supporter stelt dat Sneijder zich beter met de speelwijze van Oranje had kunnen bezighouden in plaats van met dit lek (zie reactie 6 en 8) dan miskent hij of zij dat Sneijder misschien zich ook druk heeft gemaakt over de speelwijze en hierover dus misschien ook een standpunt had ingenomen. Dit kwam enkel niet in het nieuwsitem waarover gediscussieerd werd terug. Veel argumentatie-theoretici spreken dan van een stroman.