Twitter Facebook RSS Feed Email

Recensie: Kuenen - Debatteren, overtuigend argumenteren over beleid

Boek: Debatteren, overtuigend argumenteren over beleid
Auteur: Josje Kuenen
Uitgave: Uitgeverij de Graaff (2010)
Kopen?


_____________________

Debatteren, overtuigend argumenteren over beleid is een eenvoudig maar prettig boekje over debatteren. Het bestaat maar uit 64 A5-pagina's dus ik verwachtte in eerste instantie - in alle eerlijkheid - niet veel. Kuenen biedt echter een goede praktische inleiding in debatteren gericht op het hoger onderwijs. De onderwijskundige insteek van Kuenen geeft ze tijdens de rit in een voetnoot helder weer: "De ervaring leert dat focus op een aantal vaardigheden beter werkt dan streven naar volledigheid". Dit vat prima het boekje samen. Het boekje dat ik trouwens in handen kreeg en waar ik hier over schrijf  betrof de 2010-uitgave. In 2012 schijnt een nieuwe uitgave te komen.

De doelgroep zijn beroepsbeoefenaren (of beter studenten in opleiding hiervoor) die op grond van inhoudelijke argumenten via beleidsdebatten beleidsbeslissingen moeten nemen. Hier wringt misschien nog wel het meest de schoen: hoeveel beleidsmakers zullen op basis van beleidsdebatten beslissingen nemen en in hoeverre is een jury in dergelijke debatten echt praktisch relevant? Het in beginsel uitsluiten van een politieke context lijkt bijvoorbeeld erg geforceerd.

Wat echter overblijft is een leuke, bondige introductie in argumenteren en debatteren. Via vier inhoudelijke hoofdstukken beschrijft Kuenen de belangrijkste onderdelen van een beleidsdebat. Ze begint met een korte inleiding in de argumentatietheorie. Interessant hierbij is om te lezen dat ze het beleidsdebat niet enkel ziet als een retorische situatie maar ook - of eerder juist - als een dialectische situatie. Hiermee wil ze zeggen dat het beleidsdebat gericht zou moeten zijn op het vinden van een weloverwogen overeenstemming tussen betrokkenen.

 In het daaropvolgende hoofdstuk maakt Kuenen de overstap naar de debat-omgeving. De lezer leest over de regels van het debat en wat de rol- en taakverdeling precies is. In hoofdstuk 4 wordt het voor ons interessanter. Dit hoofdstuk gaat over de strategische strategieën die genomen kunnen worden om een ander te overtuigen. Kuenen beschrijft helder vier strategieën: (1) het gebruik van bronnen, (2) het creëren van een redelijk imago (hierbij o.a. aansluitend bij de bevindingen van Cialdini), (3) het benoemen en samenvatten van de standaard-beleidsargumenten en (4) het gebruik van stijlfiguren.

In het laatste hoofdstuk bespreekt Kuenen een aantal drogredenen. Een sterk punt is dat ze ook aangeeft hoe het beste op deze drogredenen gereageerd kan worden. Via oefeningen kan de student zich bekwamen in het onderwerp.

Al met al een leuk boekje over debatteren en argumenteren. Verwacht geen diepgang, geen volledigheid maar wel een bondige, prettig geschreven, praktische handleiding.

Boek en toelichting, Communicatiereeks.nl
Boek via Bol.com