Twitter Facebook RSS Feed Email

Universitair Docent Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica

(vacature gesloten)

Locatie: Faculteit der Geesteswetenschappen
Functietypes: Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
Wetenschappelijke discipline: Taal en cultuur
Uren: 38.0 uren per week
Werk-/denkniveau: Gepromoveerd

Functiebeschrijving
Van de beoogde kandidaat wordt verwacht dat hij/zij goed thuis is op het terrein van de moderne argumentatietheorie en de retorica, alsmede op dat van de taalhandelingstheorie en de discourse analysis. Hij/zij is tevens deskundig op andere terreinen van de taalbeheersing, zoals het gebied van de theorievorming over debatteren en spreken in het openbaar en dat van het persuasie-onderzoek.

Werkzaamheden
 • Verzorgen en ontwikkelen van onderwijs binnen en buiten de opleidingen Taal en communicatie en Nederlandse taal en cultuur
 • (Mede) begeleiden van bachelor- en masterscripties
 • Zelfstandig verrichten van onderzoek op het genoemde gebied, resulterend in publicaties in vooraanstaande internationale publicatiemedia
 • Mede begeleiden van promovendi
 • Leveren van een bijdrage aan de verwerving van 2e en 3e geldstroomfinanciering
 • Deelnemen en/of leiding geven aan commissies of werkgroepen, alsmede uitvoeren van toegewezen beheers- en bestuurstaken
Functie-eisen
 • Voltooide relevante promotie
 • Ervaring in het onderzoek en uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in gerenommeerde internationale vaktijdschriften of boekvorm
 • Onderwijservaring op universitair niveau en aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing blijkend uit een onderwijsportfolio
 • Ervaring met digitale en audiovisuele hulpmiddelen; affiniteit met ICT in het academisch onderwijs
 • Teamgeest en brede inzetbaarheid op alle niveaus van meer dan één opleiding
 • Bereidheid tot multidisciplinaire ontwikkeling, zodat men op meerdere onderdelen van het onderwijsprogramma van de faculteit inzetbaar is
 • Organisatorische ervaring en kwaliteiten
 • Grondige beheersing van het Nederlands en Engels
Arbeidsvoorwaarden
Deze geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van 2 jaar. Het is ook mogelijk op een deel van deze vacature te solliciteren. Het salaris bedraagt minimaal €3.195 (schaal 11) en maximaal €4.970 (schaal 12) bruto per maand bij volledige werktijd (38 uur per week).

Afdeling
De Faculteit der Geesteswetenschappen verzorgt onderwijs en onderzoek met een sterk internationaal profiel in een groot aantal disciplines op het gebied van taal en cultuur. De faculteit is gevestigd in het centrum van Amsterdam en onderhoudt intensieve contacten met vele culturele instellingen in de hoofdstad. Aan de faculteit zijn ruim duizend medewerkers verbonden en circa 8.000 studenten volgen er onderwijs.

Nieuwe impulsen zijn nodig om het onderwijs en onderzoek op het terrein van taal en cultuur verder te ontwikkelen tot geëngageerde geesteswetenschappen. Een geesteswetenschappelijk perspectief levert inzichten op die nodig zijn om allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het vlak van informatie- en communicatietechnologie, te begrijpen en bij te kunnen sturen.

De Faculteit der Geesteswetenschappen zoekt daarom wetenschappers voor de nieuwe generatie universitair docenten (ud’s). Kandidaten zijn gepromoveerd en hebben een achtergrond in de geesteswetenschappen. Uitstekende didactische kwaliteiten en affiniteit met studenten zijn een vereiste. Cruciaal is dat kandidaten goed onderzoek weten te combineren met aansprekend onderwijs. Uiteraard hebben zij inzicht in de meest recente ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Door een brug te slaan tussen verschillende disciplines dragen de nieuwe UvA-wetenschappers bovendien bij aan de verbreding en vernieuwing die de faculteit voor ogen heeft. Brede inzetbaarheid in het onderwijs van meer dan één opleiding is voor alle docenten een vereiste.

De Faculteit der Geesteswetenschappen biedt u samenwerking met vooraanstaande onderzoekers binnen onderzoekinstituten die - mede door een multidisciplinaire benadering - internationaal hoog staan aangeschreven. Bovendien geeft u onderwijs in een dynamische omgeving waarin nieuwe onderwijsmethodieken worden ontwikkeld.

Met de nieuwe ud’s volgt u een uitgebreid introductieprogramma en krijgt u intensieve begeleiding gedurende het eerste jaar van de aanstelling. Aanvullende didactische scholing maakt deel uit van de aanstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met eerder verworven competenties blijkend uit het onderwijsportfolio van de kandidaat. Het behalen van de ‘basiskwalificatie onderwijs’ behoort tot het verplichte introductieprogramma.

Additionele informatie
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. dr. A.F. Snoeck Henkemans, voorzitter capaciteitsgroep Taalbeheersing, 020 525 3734, a.f.snoeckhenkemans@uva.nl.