Twitter Facebook RSS Feed Email

38. Levert het Nieuwe Werken nieuwe - of eerder weer de oude - dilemma's op voor juristen?

Per 2014 gaat de IT-dienstverlener Atos Origin verbiedt zijn personeel verbieden om nog met elkaar te e-mailen. E-mail kost te veel tijd en leidt te vaak nog tot misverstanden. Het digitale postvak wordt vervangen door social media, discussiefora en chat. Mogelijk was dit nog enkel een mooie reclamestunt maar het bericht kan ook symbolisch worden gezien voor ontwikkelingen die op ons afkomen en die veel mensen scharen onder de noemer het Nieuwe Werken (voor de geïnteresseerde hieronder een link naar het boek van Dik Bijl hierover).

Wat gaan dergelijke ontwikkelingen nu voor juristen betekenen? Dat het onzinnig is om ieder (half) jaar een wettenset te kopen, wordt in ieder geval steeds meer gemeengoed. Smartphones/tablet-pc's met apps nemen dit over. De keerzijde van de ontwikkeling die Atos aankondigde is dat informatie - nu nog bijvoorbeeld als bijlagen in mails opgeslagen - mogelijk sneller uit beeld raakt. De informatisering van de samenleving heeft de jurist reeds veel gegeven maar is dit blijvend?

Hét raakt in ieder geval één van de klassieke dilemma's van de jurist en toont ons de reden waarom veel niet-juristen de juridische grondigheid maar irritant vinden:

Gaan we op de werkvloer voor (communicatieve) efficiency/pragmatisme enerzijds of voor goede bewijsvoering (achteraf) anderzijds?

Voor de geïnteresseerde: Slate.com gaat nog een stap verder. Als er al software is die het werk van de journalist overneemt (automatisch schrijven stukken), waarom zou het werk van juristen ook niet overgenomen kunnen worden? "Legal software will kill the lawyer". Maar... "Why that's good for everyone else.":
Still, of all the professions I've covered so far, the prospects for the legal industry seem the least awful. Sure, lawyers will suffer, but the rest of us will benefit. "The law doesn't exist to provide jobs for lawyers," Katz says. "That's not its function in society. It's there to help people solve problems—and if we could serve more people with fewer lawyers, I don't think that's an unreasonable path to take."

Atos Origin stopt met e-mailen, Computable, 08-02-2011
Bijl, Dik, Aan de slag Met Het Nieuwe Werken, Zeewolde: PAR CC,
2009
, klk hier
Will Robots Steal Your Job? Software could kill lawyers. Why that's good for everyone else., Slate, 29-09-2011