Twitter Facebook RSS Feed Email

Activerende werkvormen om juristen in opleiding aan het kritisch denken te zetten

Net gelezen: een editie van het tijdschrift Informal Logic (vol. 30:4) met daarin een toegankelijk artikel over activerende werkvormen die gericht zijn op het aanzetten van onze studenten tot kritisch denken. Mogelijk waardevol voor rechten-docenten en trainers die (toekomstige) juristen opleiden in deugdelijk argumenteren en kritisch denken.

Voor de liefhebber:

Gratton, Claude - Critical Thinking and Small Group Activities, Informal Logic, Reasoning and Argumentation in Theory and Practice, Vol 30, No 4 (2010)