Twitter Facebook RSS Feed Email

Hoogleraar Finance Jaap Koelewijn duidt de zaak Kalbfleisch. Leven en laten leven?

Oud-rechter en bestuursvoorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Pieter Kalbfleisch, wordt verdacht van meineed in de civiele procedure tussen Chipshol en de Staat. Vandaag werd bekend dat hij verlof heeft genomen om zich te kunnen verdedigen tegen de aanklacht.

Maar hoe dit voorval te duiden? Hoe kijken buitenstaanders tegen deze zaak aan? Op BNR horen we vandaag - met als startpunt deze zaak - Jaap Koelewijn, hoogleraar Finance aan de Nyenrode Business Universiteit. Onder de noemer "speculatief" maar toch veelzeggend:
"Wat mij een plausibele verklaring lijkt, is [...] het ontbreken van een adequate checks and balances (red, binnen de rechtspraak). Rechters zijn in hun functioneren buitengewoon autonoom en hebben weinig corrigerende mechanismen. [...] het persoonlijk functioneren van een rechter wordt niet heel erg scherp geƫvalueerd. Ontslaan van een rechter is ook een nagenoeg onmogelijk zaak. En het is ook niet een cultuur binnen de rechtspraak. Zover ik rechters ken, is het toch heel lang geweest: leven en laten leven. Jij bemoeit je niet mij dan bemoei ik me niet bij jou. Een beetje zoals het heel lang tussen artsen onderling is gegaan en advocaten, van: iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en we bemoeien ons er niet mee. Maar, nogmaals, het is speculatie."
De Raad voor de rechtspraak heeft nog niet gereageerd maar Koelewijn benoemt een interessant punt. Stellen rechters elkaar te weinig vragen?

Hoogleraar Koelewijn over Kalbfleisch, BNR, 14-04-2011
OM verdenkt NMa-topman van meineed, NRC, 14-04-2011