Twitter Facebook RSS Feed Email

Overzicht met deugden (update)

Een voortreffelijk leven bestaat - volgens sommige filosofen en ethici - uit het ontwikkelen van je deugden. De betekenis die aan een deugd wordt gegeven is meestal: een kwaliteit (karaktereigenschap) waarin je uitblinkt. Zoals het hebben van een kritische houding. Maar welke deugden zijn er nog meer? Welke deugden kunnen we in argumenten gebruikt zien worden? In deze post een overzicht. Een aantal deugden komen onder verschillende bewoordingen terug omdat ze lastig te vertalen zijn. Over de verwantschap met waarden - positieve idealen - is eerder bericht. Over sommige deugden die hieronder zijn genoemd, bestaat dan ook discussie over het nu echt karaktereigenschappen zijn.

De Trouw heeft trouwens de afgelopen jaren een mooie serie gemaakt waarin verschillende deugden vanuit diverse beroepen zijn toegelicht (zie hiervoor de algemene link). Qua beroepen buiten het juridische maar wel waardevol. Voor de liefhebber: het is ook in boekvorm uitgegeven.

De lijst met deugden: (aanvullingen welkom, laatste update 28-03-2012)

Aandacht
Aangenaamheid (7)
Actief
Assertiviteit
Avontuurlijkheid
Barmhartigheid
Begrip
Behulpzaamheid
Bescheidenheid
Betrouwbaarheid
Consciëntieusheid (7)
Creativiteit
Dankbaarheid
Dienstbaarheid
Discipline
Doelgerichtheid
Doorzettingsvermogen
Echtheid
Eenheid
Eerlijkheid
Eerzaamheid
Energiek
Enthousiasme
Extraversie (7)
Flexibiliteit
Fouten maken
Geduld
Gelatenheid
Geloof (5)
Geloofwaardigheid
Gematigdheid (1) (6)
Gevatheid (6)
Grondigheid
Grootsheid (6)
Hoffelijkheid
Hoop (5)
Hypocrisie
Idealisme
IJver
Integriteit
Juiste eerzucht (6)
Liefde (5)
Loyaliteit
Maat (1) (6)
Matigheid (1) (6)
Mededogen
Meelevendheid
Mildheid
Moed (3) (6)
Morele grandeur (6)
Morele verontwaardiging (6)
Naastenliefde
Nederigheid
Ontspannen (7)
Ontheching
Ontvankelijkheid
Onverschilligheid
Oordeelsvermogen
Openheid (7)
Oprecht
Oprechtheid
Orde
Ordelijkheid
Rechtschapenheid (4) (6)
Rechtvaardigheid (4) (6)
Reinheid
Rekening houden met anderen
Respect
Samenwerking
Schaamtegevoel (6)
Stabiliteit
Standvastigheid (3) (6)
Sterkte (3) (6)
Tact
Toewijding
Traagheid
Uitmuntendheid
Vastberadendheid
Vasthoudendheid (3) (6)
Verantwoordelijkheid
Verdraagzaamheid
Vergevingsgezindheid
Verstandigheid (2) (6)
Vertrouwen
Volhardendheid
Voorzichtigheid (2) (6)
Vredelievendheid
Vreugde
Vriendelijkheid (6)
Vrijgevigheid/royaliteit/royale vrijgevigheid (6)
Waarachtigheid (6)
Wijsheid (2) (6)
Zachtmoedigheid (6)
Zelfbeheersing (1) (6)
Zelfdiscipline
Zelfmanagement
(Zelf)vertrouwen
Zorgzaamheid
Trouw

Agenda
(1) Een mogelijke vertaling voor σωφροσύνη (sōphrosynē, één van de kardinale deugden)
(2) Een mogelijke vertaling voor φρόνησις (phronēsis, één van de kardinale deugden)
(3) Een mogelijke vertaling voor ανδρεία (andreia, één van de kardinale deugden)
(4) Een mogelijke vertaling voor δικαιοσύνη (dikaiosynē, één van de kardinale deugden)

(5) Eén van de Theologale deugden van Thomas van Acquino

(6) O.a. door Aristoteles genoemd in de Ethica Nicomachea

(7) Eén van de big-five karaktertrekken

Links:
- Trouw Dossier: een voortreffelijk leven, Trouw, 18 januari 2008 (en verder)