Twitter Facebook RSS Feed Email

De fail

Fail (betekenis)
Met name op Twitter volgt de ene #fail de andere #fail op. Gemiddeld is er iedere 3 seconden wel een fail op Twitter. Maar wat is nu precies de betekenis van een fail? Het is in ieder geval een standpunt en geen argument. Welke criteria zijn er precies om tot het oordeel fail te komen? 
#Fail NOS?
Met veel plezier keek ik vanochtend naar de dames-triatlon op de Olympische Spelen. Voor een fiets- en hardloopliefhebber is de triatlon natuurlijk een interessante sport. De NOS zond gelukkig de triatlon integraal uit, inclusief commentaar. Circa vijfien minuten voor de finish -  de Nederlandse deelneemsters speelden toen al geen rol van betekenis meer - besloot de NOS echter over te schakelen op hockey. Een poulewedstrijd van de dames had voorrang gekregen op 'mijn' triatlon. Enerzijds begreep ik de keuze, anderzijds...

Nu was ik wel benieuwd hoe anderen hierover dachten. Er was meer onbegrip. Met natuurlijk een #fail:

Toen de triatlonwedstrijd het einde naderde ging de NOS even terug naar de triatlon voor de finish. Weg bij de hockeydames. Het gevolg valt te raden: irritatie bij de hockeyliefhebber. Inclusief de bekende #fail.Is de keuze van de NOS - eerst de triatlon, dan een deel hockey, even de finish van triatlon en dan hockey - echter wel een fail? Want het lijkt erop dat wat de NOS ook doet het altijd een fail is. Past dit wel bij de betekenis van een fail?

Betekenis #fail
Een fail is afgeleid is van het Engelse 'to fail' of het Nederlandse 'falen' en is een typisch internetwoord (beter: internetmeme) geworden. Het woord heeft als betekenis/synoniemen: tekortschieten, niet het gewenste resultaat bereiken of een fout begaan. In alle betekenissen lezen we dat de gebruiker een verwachting heeft die niet uitkomt. Dit is misschien wel het belangrijkste hoofdcriterium van een #fail: de niet ingevulde verwachting.

Omdat verwachtingen tussen mensen kunnen verschillen, lijkt het niet vreemd te zijn dat - zoals in bovenstaand voorbeeld - een fail bij een gelijk onderwerp aan verschillende kanten terugkomt. Met andere woorden: dat een partij het nooit goed doet. Hiermee heeft een fail veel overeenkomsten met een (moreel) dilemma.

Toch valt er wel iets over een fail te zeggen. We moeten hiertoe de verwachtingen bestuderen die we hebben van iemand (de NOS) en onderzoeken of we deze verwachtingen - in deze context - met elkaar delen. Deze verwachtingen vormen hiermee in wezen de argumentatie van een fail-oordeel.

Verwachtingen NOS
Wat mogen we nu van de NOS verwachten? Kan een partij - in dit geval de NOS - het ooit wel goed doen? Als ik de vele berichten op Twitter bestudeer, kom ik tot de volgende voorlopige lijst met criteria:

1. Nederlanders: Aan Nederlandse sporters wordt voorrang gegeven.
2. Winstkansen: Indien meerdere Nederlandse sporters tegelijkertijd in actie zijn dan hebben finales e.d. (waar er medaillekansen liggen) voorrang op poule-wedstrijden.
3. Populariteit sport/sporter: populaire sporten hebben voorrang op minder populaire sporten. Over dit criterium wordt nog weel eens gediscussieerd. Zijn de Olympische Spelen niet juist het moment om de minder bekende sporten uit te zenden?
4. Actualiteit: een uitzending waarin een Nederlander nu kan winnen heeft voorrang op regulier nieuws van voorvallen die reeds plaatsgevonden hebben. Dit geldt ook voor interviews. Dit maakt dat een interview met Marianne Vos voorrang had moet hebben op een uitzending over de overstroming in Slenaken maar dat een interview met Marianne Vos waarschijnlijk had moeten wijken voor een terroristische aanslag als 9/11?


5. Lengte wedstrijd: een deel van de uitzending van bijvoorbeeld de marathon (en inderdaad: de triatlon) kan eerder deels niet worden uitgezonden dan een judo-wedstrijd van 5 minuten.
6. .... (aanvullingen?)

Naast de meer inhoudelijke kritische vragen die gesteld kunnen worden (wanneer is bijvoorbeeld sport A populairder dan sport B?) is de vervolgvraag natuurlijk: kunnen we ook een volgorde aanbrengen in bovenstaande verwachtingen?

Een andere oplossing voor over vier jaar: ook commentaar onder de kanalenkiezer.

Meer lezen
- Zimmer, B. (2009), "How Fail Went From Verb to Interjection", New York Times Magazine
- Failure op Wikipedia (eng)