Twitter Facebook RSS Feed Email

Argumenteren om te overtuigen of te saboteren?

Argumenteren om te overtuigen


Deze week zagen we de SP twaalf uur spreektijd eisen teneinde een voorstel "kapot" te debatteren. Door zolang te spreken - zo was het streven van de partij - zou voorkomen worden dat het voorstel naar de Eerste Kamer zou worden gestuurd. Een krappe meerderheid in de Tweede Kamer is echter voor. Met hetzelfde motief vroeg de PVV voor dit debat zeven uur spreektijd aan. Bij het debat over de verhoging van het eigen risico in de zorg naar 350 euro zagen we hetzelfde: urenlange spreektijden, aangevraagd door de SP en PVV. Maar is dit wenselijk? Filibuster? Is dit argumenteren om de ander te overtuigen of argumenteren om te saboteren? Is dit een voorstel kapot-debatteren? De argumenten voor en tegen van deze week.VOOR

TEGEN
1. Volgens de reglementen van orde mag het. Ook de grondwet staat dit niet in de weg.1. Ook al mag het juridisch dan nog kun je de vraag stellen of het (moreel) wenselijk is.

2. (vaak in combinatie met 1) Een partij vertegenwoordigt een groep kiezers en mag alles doen - binnen de grenzen van de wet - om wetgeving waar deze kiezer op tegen zou zijn tegen te houden.2. De meerderheid van de kiezer is anders wel voor het voorstel. Als democratie zo belangrijk is dan maak je hier geen misbruik van.

3. In het verleden is dit vaker gebeurd. Wel met discussie maar in Nederland is dit nooit tegengehouden. 


3. Wat in het verleden is gebeurd, hoeft niet per definitie goed te zijn.


4. (vaak in combinatie met 3) Iedereen begrijpt dat de meerderheid een minderheid niet mag verhinderen zich te uiten. In een democratie doe je dat niet.4. De minderheid mag zich best uiten maar dit mag best wel efficiƫnt. Het kan ook in minder tijd worden gezegd.
5. We doen het niet om een of andere propagandistische reden maar enkel om de mensen die op ons hebben gestemd te vertegenwoordigen en de wetten te geven die ze wensen.5. De spreektijd is ook aangevraagd om electorale doelen. Om te laten zien hoe goed een partij wel niet is. De Tweede Kamer is echter in eerste instantie een wetgevend orgaan.

6. Uiteindelijk is het doel van spreektijd het bespreken van het voorstel. Dit past bij de controlerende functie van de Tweede Kamer.6. Maar om deze reden zijn de hoeveelheid uren niet aangevraagd.
7. De minderheid bestaat niet uit een klein partijtje maar betreft een grote minderheid (van uiterst links tot rechts).7. Het gaat om het nu. Minderheid = minderheid en moet zich daar een keer in berusten. 
8. Het is dan wel de minderheid die nu moeite heeft met het voorstel maar te verwachten valt dat de stemverhouding na de verkiezingen anders zal zijn.8. Het gaat om het nu. Minderheid = minderheid en moet zich daar in berusten. Peilingen zitten er sowieso vaak naast.

9. Zolang het systeem zo is, mag je er gebruik van maken. Dit wil niet zeggen dat wij het anders gaan aanpakken als we wel regeren.

9. De partijen die het hardste schreeuwen dat politiek Den Haag niet competent is en debatteert om het debatteren doen er nu zelf ook aan mee. Hypocriet.

10. Het past bij het willen nemen van regeringsverantwoordelijkheid. Ook een regering moet handelen binnen de regels (waaronder reglementen) van het politieke stelsel. Dat is nu niet anders.10. Het past niet een partij die zegt regeringsverantwoordelijkheid te willen hebben.

11. ...11. ...

Aanvullingen, nieuwe argumenten, welkom!