Twitter Facebook RSS Feed Email

De 15 argumenten voor en tegen de eurobondsDe economische crisis brengt veel discussies met zich mee mee. Eén ervan is of we wel of niet de eurobonds moeten omarmen. In deze posting zal ik een overzicht geven van de argumenten voor en tegen de eurobonds die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest. Als altijd laat ik graag aan de lezer over om vast te stellen of de argumenten deugdelijk zijn.

In tegenstelling tot een discussie over de doodstraf vraagt het onderwerp zelf wel eerst enige toelichting. Niet iedereen weet namelijk direct wat bedoeld wordt met eurobonds. Een eurobonds is echter niet meer dan een Europese obligatie. Het zijn dus obligaties voor de eurozone als geheel en niet voor afzonderlijke landen (zoals Nederland ook staatsobligaties uitgeeft).Maar wat zijn nu de argumenten tegen en voor de eurobonds? Is het terecht dat onze regering tegen de eurobonds is? Of zijn er goede argumenten voor de eurobonds. Natuurlijk zijn er weer meerdere argumenten. De volgende 15 argumenten kwamen de afgelopen week vaak terug. Een aantal argumenten - zowel bij de voor argumenten als de tegen argumenten tegen de eurobonds) zo zal blijken zit trouwens dicht bij elkaar.


VOOR

TEGEN1. Versterking (Zuid-Europese) markt (anti-crisis)
Eurobonds maken het mogelijk voor Zuid-Europese landen om tegen lagere rentes geld te gaan lenen. Ze kunnen meeliften op het vertrouwen in de andere eurolanden. Het voordeel is dat dit hun markt zal doen aantrekken. Dit zal het einde van de crisis een stap dichterbij brengen (argument o.a. Hollande, o.a. via de NOS).


1. Geen einde crisis
Dat eurobonds de huidige crisis zal oplossen, is een illusie (o.a. De Stentor, Nu).2. Sterkere rol ECB
Het geeft de Europese Centrale Bank meer mogelijkheden. Door eurobonds in te voeren zou de Europese Centrale Bank zelf geld kunnen ophalen om armere landen te helpen.


2. Geen garantie op korte termijn
Het is onverantwoord. Er is namelijk nog geen sprake van een fiscale unie. De president van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann: "Je vertrouwt anderen je creditcard toch niet toe als je niet de mogelijkheid hebt om hun uitgaven te controleren". (Lemonde)

Pas dan zou het een optie kunnen zijn (als je al politiek / fiscaal meer een eenheid zou willen zijn).
3. Eurobonds staan het geven van een signaal niet in de weg
Je kunt nog steeds een signaal geven. Bijvoorbeeld - o.a. voorgesteld door Wim Boonstra, hoofdeconoom van de Rabobank - : door het zonder Griekenland te doen (NOS).

3. Verkeerd signaal
Probleemlanden zouden door de eurobonds nog steeds te makkelijk toegang tot te veel kredieten kunnen krijgen. Rutte: landen worden beloond voor hun slechte begrotingsdiscipline met een lage rente (Trouw)

Hierdoor wordt het echte probleem niet opgelost: niet lenen als je het niet kunt betalen.
4. Niet hogere rente Nederland I
De huidige schuldencrisis is een gevolg van de Europese versnippering. Gevolg: de zwakste schakel bepaalt de kwaliteit van het geheel (nu: Griekenland)
Gevolg: alle landen moeten een hoge rente betalen voor nieuwe staatsleningen. Gevolg: de geldnood wordt nog groter dan die al is (NOS).


4. Gevolg: hoge rente Nederland
Invoering van eurobonds heeft als nadeel dat voor landen als Nederland en Duitsland de rente gaat oplopen. 5. Niets hogere rente Nederland II
Volgens Harry Geels, directeur Research en partner bij Inmaxxa Vermogensbeheer in Naarden, is dit echter een misvatting. Kijk naar de VS. (Telegraaf / Inmaxxa)


5. Het is gewoon te ingewikkeld. 
De gewone burger snapt het allemaal niet meer (neem enkel dit overzicht al of voorargument punt 6). Dit zal uiteindelijk het gehele Europese project nadelig beïnvloeden (als je dit al zou willen)
6. Niets hogere rente Nederland III
Er zijn varianten te bedenken waarbij het bezwaar dat voor landen als Nederland en Duitsland de rente gaat oplopen deels wordt opgevangen. (bijvoorbeeld het beperken van de gezamenlijke schuldfinanciering tot maximaal 60% van het bbp in elk euroland, FD 22/05/2012)


6. Er zijn alternatieven (anti-crisis)
Er zijn betere alternatieven om de crisis uit te komen.Bijvoorbeeld investeren in ICT (Rutte in Trouw) of werklozen uit het ene land aan het werk te helpen in landen waar juist een tekort aan vakmensen is (Merkel via Nu).


7. Voorkomt speculatie (anti-crisis)
Financiële markten hebben de neiging de boel uit de hand te laten lopen. Ook het huidige stelsel is te gevoelig voor speculatie. Dit moet weg. Eurobonds bieden een oplossing (NOS)


7. Te onzeker
Het is onzeker. Wat de eurobonds-vergoeding zal zijn, is vooraf lastig in te schatten. Waarom deze stap toch zetten?8 ...

8. We behouden regie
Welke aanpak we ook kiezen (dus ook bij eurobonds onder voorwaarden) het zal Nederland geld kosten. Sommige schattingen: 7 miljard per jaar (RtlZ). Zonder eurobonds kunnen de landen die de noodpakketten financieren echter nog voorwaarden stellen aan de ontvangende landen (Marijn Jongsma, FD 22/05/2012).


9. ...Aanvullingen, wijzigingen, welkom! Beargumenteerde waardering van de argumenten natuurlijk ook.