Twitter Facebook RSS Feed Email

Rechters over risico's meervoudige behandeling

Rechtspraak.nl bericht n.a.v. de Dag des oordeels, een studiedag van opleidingsinstituut SSR voor rechters over de voordelen en nadelen van meervoudige behandeling van zaken. De grootste risico's bij meervoudige behandeling van zaken zullen vaste lezers van dit weblog niet verrassen:

- tijdsdruk, vermoeidheid en onvoldoende uitwisseling van dossierkennis kan een negatieve invloed hebben op een goede besluitvorming (onderzoek UvA, Carsten de Dreu en Femke ten Velden).
- het psychologisch meganisme van ‘verankering’ kan rechters parten spelen. Daarbij kan men zich, bij het nemen van beslissingen, onbewust laten leiden door informatie die mogelijk niet ter zake doet.
- een verkeerd gebruik van intuïtie kan tot ernstige foute beslissingen leiden (onderzoek EUR, Jeffrey Rachlinski).

Dagvoorzitter Marc Loth, lid van de Hoge Raad, concludeert: ‘Ons brein is feilbaar en je moet je daarvan bewust zijn’. Enkele reacties op de site van het SSR.

Weten drie rechters meer dan één?, Rechtspraak.nl, 09-12-2011
Verslag studiedag, Rechtspraak.nl, 09-12-2011
Reacties dag van het oordeel, SSR, 12-12-2011