Twitter Facebook RSS Feed Email

Ondersteunt onderzoek wel of niet het kabinetsbeleid inzake zwaarder straffen? Geen consensus over dat er geen consensus is.

Wordt het onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen (e.a.) naar het strafklimaat in Nederland door staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie niet goed geïnterpreteerd? De conclusie in de brief van Teeven is duidelijk: De meeste Nederlanders steunen het kabinetsbeleid om notoire criminelen zwaarder te laten straffen." Of is dit weer enkel de interpretatie van het Algemeen Dagblad?

Socioloog Jochem Tolsma, namens de Radboud Universiteit betrokken bij het onderzoek, herkent zich in ieder geval niet in de weergave van de onderzoeksresultaten door de staatssecretaris. Tolsma vindt dat de staatssecretaris slechts een deel van het verhaal vertelt: die uitkomsten die het voorgenomen kabinetsbeleid ondersteunen.

De staatssecretaris:
4. Conclusie Het onderzoeksrapport toont aan dat de meningen over sancties onder de Nederlandse bevolking sterk uiteen lopen en dat sprake lijkt te zijn van steun voor rechterlijke oordelen. Onderdelen van het onderzoek bieden naar mijn oordeel in grote mate steun voor het huidige kabinetsbeleid. Ik zie in het onderzoek dan ook aanleiding voor voortzetting van dit beleid.
Socioloog Tolsma (RU):
Als je Nederlandse burgers de vraag stelt of het Nederlands strafrechtklimaat te mild is, dan antwoordt driekwart van de ondervraagden 'ja'. Laat je ze zelf op de stoel van de rechter plaatsnemen - en dat hebben we in dit onderzoek ook gedaan - dan zijn zij het er absoluut niet over eens over wat de juiste straf zou zijn.
Het AD:
De meeste Nederlanders steunen het kabinetsbeleid om notoire criminelen zwaarder te laten straffen.
Om zelf een oordeel te vormen, volgen hieronder de bronnen:

'Nederlanders zijn het over strenger straffen niet eens', Radboud Universiteit, 01-11-2011
In Nederland geen consensus over hoe te straffen, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, 01-01-2011

Veel steun voor strenger straffen, Algemeen Dagblad, 04-11-2011

Rechtsstaat en Rechtsorde, Nr. 127, Brief van de staatssecretaris, Rijksoverheid, 31-10-2011
De burger als rechter: Een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland, Officiele bekendmakingen, 31-10-2011