Twitter Facebook RSS Feed Email

Kijk in de ziel: niet slepen met het lijk? (en andere vragen)

De laatste aflevering van Kijken in de ziel, strafpleiters is gisteren uitgezonden. Boek en DVD volgen en zijn voor de geïnteresseerde te bestellen. Nog een aantal vragen/dilemma's die besproken zijn waarbij een aantal door het tuchtrecht trouwens reeds negatief beantwoord kunnen worden maar die wel de grens tussen advocaat en cliënt aftasten:

- mag je adviseren bij een strafbaar feit wat nog gepleegd moet worden?
- mag je met het lijk slepen?
- mag je meerdere verdachten in een zaak verdedigen?
- mag je een kerstkaart van ouders meegeven aan je cliënt die zit?
- mag je familie bellen dat iemand aangehouden is?
- moet je je eigen (tuchtrecht) zaak verdedigen?
- mag een advocaat iets strafbaars doen? Te hard rijden is volgens velen geen probleem. Waar ligt de grens?
- mag je zaken van een cliënt in bewaring nemen?
- mag je geld aannemen van een cliënt die via de gefinancierde rechtshulp bij je gekomen is?
- mag je adviseren over de wijze van denken van een rechter?
- in hoeverre gaat het beroepsgeheim ook nog op voor zaken die reeds de media hebben bereikt (dan wel impliciet af te leiden zijn). Bijvoorbeeld een vervolgde politicus ook een groot media-optreden wenst van zijn advocaat in zijn zaak en de zaak zo lang mogelijk wil rekken)
- mag je met een bekende, maar nooit schuldig gevonden drugsdealer regelmatig uit eten gaan in het Amstel-hotel?
- mag je een collega-advocaat negatief in de media - bijvoorbeeld in dit programma zelf - neerzetten?

Tot slot - na het zien van zes interessante afleveringen - een afsluitende vraag. Bram Moszkowicz stelt in de laatste aflevering dat er z.i. hooguit vijf top-advocaten zijn in Nederland. In het programma worden er echter 12 geïnterviewd. Aan de lezer om ze in volgorde te zetten. Is de morele volgorde - mede vanuit het deugdenethisch perspectief van rolmodellen - anders dan de juridische?

01. Willem Anker
02. Bénédicte Ficq
03. Stijn Franken
04. Theo Hiddema
05. Geert-Jan Knoops
06. Cees Korvinus
07. Bram Moszkowicz
08. Lucy Oldenburg
09. Peter Plasman
10. Gerard Spong
11. Inez Weski

Kijken in de ziel: strafpleiters, NTI, 08-12-2010