Twitter Facebook RSS Feed Email

Kijken in de ziel: addergebroed?

Gelijk aan de eerste aflevering van Kijken in de ziel: Strafpleiters een aanvullend overzicht met morele dilemma's die het programma oproept (die mogelijk om een verdere verdieping hadden gevraagd). Het programma zet het psychische aspect voorop, wij het normatieve.

- Moet je de hand schudden van een verdachte van een misdrijf waar je van walgt? Ook als je het handen schudden enkel doet voor de vorm (sec) en de morele waarde achter de handeling niet omarmt?
- Kun je een cliënt vertegenwoordigen waartegen je een verregaande mate van weerzin hebt?
- Kun je een cliënt vertegenwoordigen die je angst inboezemt?
- Hoe ver reikt de autonomie van de cliënt? Wie is de baas van de zaak?
- Ga je door met een cliënt die getuigen ingekocht heeft (meineed)?
- Hoever kun je gaan in het coachen van je cliënt zonder dat het directe beïnvloeding wordt?
- Mag je bepaalde fatsoensnormen overdragen om de hoogte van de straf Welke fatsoensnormen draag je over? Welke kledingadviezen mag je geven? Mag je je cliënt coachen in hoe ze spijt moeten laten zien?
- Ga je stappen ondernemen als je cliënt valselijk een misdrijf op zich neemt?
- Ga je stappen ondernemen als iemand anders ten onrechte vast zit voor een misdrijf die een cliënt van je gepleegd blijkt te hebben?
- Kun je thuis je zaken bespreken?
- Is de advocaat er om de maatschappij te beschermen? Doet hij dit voldoende door enkel mensen te verdedigen of reikt deze verantwoordelijkheid soms ook verder (als vereenvoudigd beeld: gaat de advocaat te ver als hij of zij een gestoorde massamoordenaar vrij pleit waarvan de advocaat weet dat deze zijn daden zal voortzetten)? Dit raakt de discussie rond de zesde kernwaarde van de advocatuur, de publieke verantwoordelijkheid.

Ondertussen lezen we in de Telegraaf dat Theo Hiddema, één van de geïnterviewde juristen, sommige ideeën over cliënten beter voor zich kan houden. In een ander tv-programma maakte hij een ex-cliënt uit voor 'addergebroed' hetgeen door deze persoon niet gewaardeerd werd. Eduard Prickartz, de deken van de Orde van Advocaten in Limburg, is het, zo meldt de krant, eens met de klacht die de cliënt hierop indiende.

- Kijken in de ziel: Strafpleiters, NTR/Uitzendinggemist, 10-11-2010
- Deken van orde eens met klacht over Hiddema, Telegraaf, 11-11-2010