Twitter Facebook RSS Feed Email

Rechtsweigering?

Een dief verschijnt voor de rechter in verband met diefstal. De man blijkt reeds eerder bestraft te zijn, maar deze straf is niet uitgevoerd. Wordt hij - bij afwezigheid van de strafuitvoering - dan aangezet tot nieuwe feiten? Een Belgische rechter vond van wel en besliste overeenkomstig tot vrijspraak:

De straffeloosheid die het gevolg is van deze niet-uitvoering kan niet anders dan voornamelijk veelplegers er toe aanzetten om hun criminele activiteiten voort te zetten.

Dit tot ongenoegen van velen. Het gevolg is dat de rechter nu voor het Antwerpse Hof van Beroep moet verschijnen op verdenking van rechtsweigering. Eén van de mogelijke sancties is ontzetting uit het ambt.

Volgens de advocaat van de rechter moeten we ons echter niet druk maken. De strafrechter heeft onafhankelijk en in eer en geweten geoordeeld. Gemotiveerd is iemand vrijgesproken. Het rechtssysteem is vervolgens zo ingericht dat als het parket zich niet in de uitspraak kan vinden, zij in beroep kan gaan. Dit is ook gebeurd.

Dit constaterende, stelt de advocaat dat het misschien wel het OM is dat in de fout gaat:

Het OM vervolgt eigenlijk omdat de motivering van De Smedts’ vonnis niet klopt met de visie van de minister van Justitie en met die van het OM zelf. Als dàt een misdrijf is, dan kunnen rechters nooit meer onafhankelijk oordelen. Dit is ongeoorloofde druk op de hele magistratuur en zelfs machtsmisbruik.”


In de Gazet van Antwerpen is een uitgebreide analyse van dit item te vinden. Het is interessant ook ook hierbij het profiel van de rechter (opgemaakt in 2008) hierbij te betrekken.

- "Vrijspraken worden onmogelijk", Het Belang van Limburg, 11-06-2010
- Bedenkingen bij het vonnis van rechter De Smedt, Gazet van Antwerpen, 02-06-2010
- Rechter De Smedt strijdt tegen de socialistische visie op justitie, Gazet van Antwerpen, 13-02-2008