Twitter Facebook RSS Feed Email

De Tompoeszaak: een kritische houding

Alle verdachten in de zogenaamde Tompoes-zaak gaan dus vrijuit nadat het OM niet ontvankelijk is verklaard door de rechtbank Zutphen. Het is moedig van de rechtbank om waarheidsvinding en een behoorlijke procesorde principieel voorrang te geven. Een eerlijke behandeling van een rechtszaak moet voorop staan en het is goed dat de rechtbank hier oog voor heeft.

Een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen:
(1) De rechtbank constateert om te beginnen een aantal tegenstrijdigheden en onduidelijkheden (van het begin van het onderzoek en de rechtmatigheid van diverse BOB-bevelen) waardoor een deugdelijke toetsing niet mogelijk is.
(2) Daarnaast zijn - opnieuw - een aantal geheimhoudersgesprekken niet of niet tijdig vernietigd wat naar oordeel van de rechtbank aan te merken is als een grove veronachtzaming van de belangen en rechten van de verdachten. Dit ook omdat niet valt in te zien of de gesprekken bewust of onbewust richtinggevend zijn geweest voor het onderzoek. Het is goed dat de rechtbank ook het laatste meeweegt en benoemt.
(3) Tot slot ontbrak bewust het startproces-verbaal in eerste instantie in de processtukken. Dit terwijl de rechtbank van oordeel is dat het proces-verbaal, vanwege zijn aard en inhoud, zonder meer van belang is voor de verdediging van de verdachten. De verdediging bewust bewijsmiddelen ontnemen, past het OM en in meer algemene zin onze rechtsstaat niet.

Tunnelvisie? Misschien wel. Wat in ieder geval interessant is dat de rechtbank met name een extra kritische houding miste die in deze zaak wenselijk was (dit nu maar enkel één persoon onderwerp van onderzoek was). Een houding die de rechtbank wel laat zien.

- Verdachten megaproces vrijuit na fouten OM, De Stentor, 7-10-2009
- OM niet-ontvankelijk in TomPoes-zaken, Rechtspraak.nl, 7-10-2009
- LJN: BJ9577, Rechtbank Zutphen, 06/580049-07, Rechtspraak.nl, 7-10-2009