Twitter Facebook RSS Feed Email

Te veel advocaten en de juridische beroepsethiek

The Problematics of Moral and Legal Theory
Richard A. Posner
Cambridge/London 1999, p. 185-201, chapter 3: Professionalism.

Ter overweging de volgende stelling uit bovengenoemd artikel:

"Het is een drogreden om te veronderstellen dat nu er te veel handhaving is of te veel advocaten, er ooit een tijd is geweest waarin het aantal precies goed was. Glendon heeft het wel juist als hij zegt een toenemende concurrentie het minder aannemelijk maakt dat een advocaat de belangen van de cliënt ondergeschikt zal maken aan de ideeën van de advocaat over een "hoger" sociaal belang. Maar het is ook minder waarschijnlijk dat de advocaat de belangen van de cliënt ondergeschikt maakt aan het eigen belang van de advocaat."