Argumentatie

Wordt geladen...


Website over de kunst van het analyseren en evalueren van (informatie in) redeneringen door het stellen van de juiste kritische vragen. Ik vertaal theorie (argumentatietheorie, informele logica, sociale psychologie, kritisch denken, wetenschapsfilosofie, ethiek, rechtsgeleerdheid) naar de praktijk van helder denken en vragen stellen / bevragen. Meer »»

De 20 argumenten tegen abortus

donderdag 24 mei 2012

Het is misschien wel de lastigste keuze waar een vrouw (en natuurlijk vaak ook de man) voor kan komen te staan. Pleeg ik wel of geen abortus? Maar wat zijn de argumenten tegen abortus? Welke argumenten gebruiken mensen om abortus af te wijzen? Hieronder vind je een overzicht van de meest gehoorde argumenten. En zoals ook bij andere overzichten: niet ieder argument is even sterk dan wel doorslaggevend. Het is ter inspiratie / overweging.De 20 argumenten tegen abortus (in willekeurige volgorde)

Waarde van het kind
1. Het leven (van het kind) begint vanaf de conceptie / ei-deling. Abortus is vervolgens niets anders dan moord in de zin van het moedwillig ontnemen van leven. Dit gaat tegen het beginsel van onschendbaarheid van leven in.

2. Ook al omarm je niet de absolute onschendbaarheid van het leven van het ongeboren kind dan nog steeds weegt het recht tot leven zwaarder dan het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken. Dit heeft ze in zekere zin eerder opgegeven (zekere wanneer de zwangerschap "een foutje" is).

3. Het recht van de moeder om over haar eigen lichaam te beschikken kan geen argument zijn. Het ongeboren kind kan namelijk los worden gezien van het lichaam van de moeder.

4. In een geciviliseerde samenleving past het niet om iemand moedwillig een ander pijn toe te brengen en al helemaal niet om een ander het leven te ontnemen. Bij abortus is hier ook sprake van.

5. (indien tegenargument 1 niet omarmd wordt) Indien je van mening bent dat het vruchtje geen echt mensje is dan moet je in ieder geval onderkennen dat het vruchtje wel deze potentie heeft. Omdat je dit weet, dus dat het vruchtje kan uitgroeien tot een echte baby, is het vruchtje waardevol genoeg om beschermd te worden.

Alternatieven
6. Vaak zijn de redenen voor abortus op z'n minst discutabel. Komt het bijvoorbeeld ongelegen qua carrière? Een vrouw kan ook later carrière maken. Ook met een kindje met het down-syndroom kun je een goed leven leiden.

7. Al is de reden misschien niet discutabel (in tegenstelling tot tegenargument 6) dan nog kunnen er goede alternatieven zijn waarbij het kind wel kan blijven leven. Bijvoorbeeld adoptie zou overwogen kunnen worden. Indien abortus om medische redenen wordt overwogen, moet niet onderschat worden wat de gezondheidszorg nu al kan betekenen (en helemaal in de toekomst kan betekenen).

Medische complicaties
8. Een abortus verhoogt - al is dit minimaal - de kans op directe medische complicaties. Nu zijn er meerdere technieken om een vrucht af te drijven (bijvoorbeeld zuigcurettage). Afhankelijk van de gekozen techniek loopt de moeder ook een zeker risico.

9. Een abortus verhoogt - al is dit minimaal - de kans op latere medische complicaties bij de moeder indien ze opnieuw zwanger wordt (denk aan buitenbaarmoederlijke zwangerschap en mogelijke miskramen).

Gedwongen zwangerschap?
10. Indien de moeder onvrijwillig zwanger is geworden - bijvoorbeeld door verkrachting - dan kan dit niet gelden als rechtvaardiging voor abortus. In dat geval wordt het ongeboren kind namelijk bestraft terwijl eigenlijk de dader gestraft zou moeten worden.

Gevolgen
11. Indien we abortus toestaan, kan dit de indruk wekken dat dit een vorm van anti-conceptie is (ondanks alle medische complicaties). Dit moet ten alle tijde worden voorkomen.

12. Indien we abortus toestaan dan zetten we indirect ook de deur open voor andere levensontnemende handelingen (euthanasie, doodstraf). Je ziet ook in andere landen dat abortus wordt ingezet als instrument voor gezinsplanning. Dit moet je ten alle tijde voorkomen.

13. Het is onmogelijk om een grens te trekken. Mag abortus nog wel bij 24 weken? Bij 25 weken? Waarom niet bij 30 weken? Waarom niet bij 7 weken? Iedere grens is discutabel. Dit zegt al genoeg: niet doen.

Financieel
14. Een abortus wordt niet (volledig) betaald door de vrouw maar wordt eigenlijk gefinancieerd door anderen (andere verzekerden / de samenleving). Is het wel rechtvaardig als andere mensen betalen voor het losbandige gedrag van de moeder (verkrachting e.d. daargelaten)?

De moeder
15. Vaak zijn het nog jongeren die voor de keuze staan om de zwangerschap voortijdig moedwillig af te breken. Omdat ze echter nog zo jong zijn (denk ook aan jongeren onder de 18) is het voor hun onmogelijk om hun handelen te overzien.

16. Veel moeders ervaren op het moment zelf - dus als ze voor de keuze staan - enorme spanning. Indien we abortus niet toestaan, wordt dit voorkomen.

17. Veel (?) vrouwen hebben op late leeftijd spijt van hun keuze.

Overig
18. Bekende mensen uit het verleden zouden waarschijnlijk niet geleefd hebben als destijds dezelfde standaard werd gehanteerd. Sprekend voorbeeld: Beethoven.

19. Stel je eigen moeder had jou weg laten halen. Had je dit kunnen begrijpen? Had je dit gewild?

20. Het gaat in tegen de ideeën in van veel levensovertuigingen en religies.

Heb je aanvullingen of correcties? Graag hoor ik deze van je (al bedankt voor onderstaande comments!). Moeten deze tegenargumenten tegen abortus je overtuigen? Mogelijk, maar mogelijk ook niet. Er zijn namelijk ook goede argumenten voor abortus. Hierover later meer. Wees in ieder geval kritisch.

6 opmerkingen

 1. deze websites geven een goed inzicht in het pro life standpunt. De eerste twee links baseren zich beide op het boek van scott klusendorf. "making the case for life". Tweede link is van de filosoof peter kreeft die twee boek geschreven heeft over de morele discussie over abortus. en de laatste link gaat naar de encycliek evangelium vitae die zeer diepgaand abortus en euthanasie en aanverwante praktijken benaderen vanuit een Bijbels perspectief. Deze encycliek gaat ook ver voorbij de cliché die er bestaan over christenfundamentalisten die tegen abortus zijn omdat God dat verboden heeft. Ik bedoel maar dat de kerk nog veel betere argumenten heeft. In ieder geval veel leesplezier.

  http://vimeo.com/15443634

  http://lti-blog.blogspot.be/2011/10/advanced-pro-life-apologetics-course.html

  http://www.peterkreeft.com/audio/19_prolife-philosophy/prolife-philosophy_transcription.htm#7

  http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik had bedenken bij élk van deze punten..

  "Het ongeboren kind kan namelijk los worden gezien van het lichaam van de moeder."Ooit al een zwangere vrouw gezien waarbij je het kind LOS kon zien van het lichaam van de moeder?

  "Een vrouw kan ook later carrière maken".
  Een vrouw met kind kán bijna onmogelijk een carrière maken. Het glazen plafond!

  "Omdat ze echter nog zo jong zijn (denk ook aan jongeren onder de 18) is het voor hun onmogelijk om hun handelen te overzien."
  Dat is waarom ze zwanger zijn geraakt id eerste plaats. Jongeren kunnen niet voor een kind zorgen, ookal denken ze van wel. Hoe jonger de ouders, hoe hoger de kans word dat het kind later misdaden gaat plegen (wetehsch. onderzoek).

  "Stel je eigen moeder had jou weg laten halen. Had je dit kunnen begrijpen? Had je dit gewild?"
  Stel; ik ben gehandicapt / we zijn arm / elke andere goede reden voor abortus, dan had ik inderdaad liever gewild dat mijn moeder abortus pleegde, dan zo te moeten leven.

  "Indien de moeder onvrijwillig zwanger is geworden - bijvoorbeeld door verkrachting - dan kan dit niet gelden als rechtvaardiging voor abortus. In dat geval wordt het ongeboren kind namelijk bestraft terwijl eigenlijk de dader gestraft zou moeten worden."
  Dus je bedoelt, dat die persoon voor de rést van haar leven er aan moet herinnerd worden dat ze verkracht is geweest? En hoe goed gaat dat kind dan worden opgevoed? Gaat de moeder dan geen wrok hebben?

  "Een abortus wordt niet (volledig) betaald door de vrouw maar wordt eigenlijk gefinancieerd door anderen (andere verzekerden / de samenleving). Is het wel rechtvaardig als andere mensen betalen voor het losbandige gedrag van de moeder (verkrachting e.d. daargelaten)?"
  Rusthuizen e.d. worden ook allemaal door de samenleving gesponsord. Is het wel rechtvaardig als andere mensen betalen voor het oud worden van die mensen?!? En losbandig gedrag van de moeder..? Er zijn genoeg mensen die zwanger worden ookal gebruiken ze anticonceptie, losbandig zeg je?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik zal alleen even de standpunten weerleggen die ik persoonlijk buitensporig vind:

  Argument 2, dit vind ik een zeer merkwaardig standpunt. Omdat de moeder de liefde heeft bedreven heeft ze het recht op zelfbeschikking opgegeven?

  Argumenten 6: carrière maken op latere leeftijd is wel degelijk veel moeilijker, bedrijven zijn schuw in het aannemen van oudere werknemers, zeker als deze geen werkervaring hebben. Al zijn er wel mensen die er bewust voor kiezen om vroeg kinderen te krijgen om de last van de zwangerschap en het hebben van hele jonge kinderen al achter de rug te hebben op het moment dat ze echt carrière gaan maken.

  argument 7: Dat de zwangerschap zelf al 9 maanden duurt vergeten we even? En ik vind het gevaarlijk dat dat je mensen die een verhoogde kans op complicaties hebben stimuleert om hun zwangerschap door te zetten.

  argument 10: Een bizar standpunt. Dus de vrouw die al de last van een verkrachting met haar mee draagt, moet nu als extra straf 9 maanden het kind van haar belager dragen en daar vervolgens ook nog eens van bevallen? Dat kind had nooit verwekt mogen worden, maar toch heeft het meer recht dan het slachtoffer?

  Argument 12: Buiten het feit dat ik persoonlijk voor vrijwillige levensbeëindiging ben (maar tegen de doodstraf in verband met de kleine kans dat je een onschuldige persoon vermoord), zie ik niet hoe dit met elkaar te vergelijken is?

  Argument 14: Het levensonderhoud van een kind kost vele malen meer dan een abortus, beginnende bij de geboorte. Wij zijn als maatschappij duurder uit als we iemand dwingen een ongewenst kind te nemen.

  Argument 15: Jongeren zijn ook naïef en maken veel eerder fouten. Zou iemand levenslang gestraft moeten worden voor een fout die hij of zij als tiener gemaakt heeft? Daarnaast kan je hier iemands gehele toekomst mee ontnemen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Argument 6: eens over carriere maken. Het blijft echter in mijn ogen immoreel om op grond van dit soort argumenten, een leven te beeindigen. Waar trek je de grens? Sommige abortusklinieken knipperen niet met de ogen als je zegt dat je op wintersportvakantie wil en daarom de zwangerschap wil laten afbreken. Je bevindt je al snel op een hellend vlak waarbij willekeur en persoonlijke beoordelingen gaan spelen en de ene arts misschien anders zal reageren dan de andere. Verder vind ik het erg negatief om te spreken over "de last van de zwangerschap", alsof het krijgen van kinderen een opgave is en een verplichting. Een ieder is vrij om die keuze te maken en de hele kern zit er natuurlijk in dat dit ongepland kan gebeuren (met allerlei traumatische ervaringen), echter op het moment dat je zwanger bent, zijn er meer mogelijkheden dan alleen een abortus.

  Argument 10: feit blijft dat je de "onschuldige" foetus straft voor een misdaad van de vader. Bovendien laat je de vrouw, na de traumatische ervaring van de verkrachting, nog een traumatische ervaring doormaken? Geweld kun je niet met geweld bestrijden (alsof het elkaar opheft) maar uitsluitend met liefde. Ten eerste is er geen wet die zegt dat je het kind moet houden. Adoptie is in dit geval een goede mogelijkheid. Ten tweede, ga er niet vanuit dat abortus in dit geval de beste (of enige) keuze is. Veel vrouwen (meer dan je denkt) krijgen spijt vroeger of later (dit kan pas 40 jaar later zijn, omdat ze de ervaring diep hebben weggestopt). Kijk ook eens op http://www.rachelsvineyard.org/ (Engelstalig) over vrouwen die juist in die situatie waren. Verder zijn er ook verhalen van vrouwen die een abortus lieten uitvoeren en er (te laat) achter kwamen dat de vrucht die ze droegen, niet van de verkrachter was maar (al eerder) van hun partner. Onschuldig ter dood veroordeeld dus.
  Je zegt dat het kind meer rechten heeft dan het slachtoffer, maar weet je 100% zeker dat het kind vermoorden, beter is dan het 9 maanden dragen tot de bevalling (wat voor veel vrouwen die verkracht zijn, helend blijkt te zijn, komt uit onderzoeken naar boven) en vervolgens voor adoptie opgeven?

  Argument 12: het punt hierbij is, dat we ons op een hellend vlak gaan begeven als we God gaan spelen en over leven en dood van anderen gaan beslissen. Wat als we over 10 jaar zeggen, er zijn teveel bejaarden, geef ze op 65-jarige leeftijd verplicht een pil en pleeg euthenasie? Mongooltjes worden in de meeste gevallen geaborteerd maar studies wijzen uit dat 99% van de mensen met Down syndroom gelukkig zijn. Voor wiens welzijn kiezen we dan voor abortus, voor onszelf of voor de kinderen? Iets soortgelijks geldt voor gehandicapte kinderen e.d. Wie zijn wij om daar een grens aan te bepalen, wanneer iemand mag leven en wanneer niet? Al dit soort vragen worden overigens een stuk eenvoudiger te beantwoorden als we dit vanuit spiritueel oogpunt doen, maar ik houd het hier even bij seculiere argumenten.

  Argument 14. Ik als pro-lifer vind het verschrikkelijk dat ik verplicht mee moet betalen aan abortus (via de AWBZ, waar je moeilijk tot niet aan onderuit kunt komen). In principe vind ik dat je, als je geen kind kunt onderhouden, je er niet aan moet beginnen (omdat je het een goede levensstandaard wilt kunnen bieden). Echter er zijn genoeg voorbeelden van kinderen die in absolute armoede zijn geboren (vaak als laatste van een groot gezin) en opgegroeid zijn tot genieeen. Maar er zijn vaak ook wel oplossingen om armlastige ouders te ondersteunen. Ik denk dat er weinig tot geen ouders zijn in ons land, met sociaal zekerheidsstelsel, die zich geen kind kunnen veroorloven.

  Argument 15: hier gebruik je weer "gestraft worden" voor de ervaring van een kind krijgen. En het antwoord is nee, er is adoptie waar duizenden echtparen met smart op wachten, en zelfs voor naar China vliegen of andere maatregelen nemen om de wachtlijst te omzeilen. Wat als jouw geaborteerde kind, de oplossing vindt voor wereldvrede of kanker kan genezen?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. 1. Dit argument rust op een definitie van 'leven' waarvoor u geen argumenten geeft.
  2. De eerste zin is een stelling zonder argument. U geeft geen argumenten waarom een vrouw akkoord gaat met deze stelling bij geslachtsgemeenschap.
  3. Het kan niet los worden gezien, want om te overleven heeft een foetus het lichaam van de moeder nodig. Is dat niet het geval, dan is een abortus ook niet controversieel.
  4. Het is nog maar de vraag of je 'iemand' het leven ontneemt, want waarom is een foetus een persoon? Hiervoor geeft u geen argumenten.
  5. Ik loos dagelijks ongeveer 60 miljoen personen in potentie in het doucheputje, maar als u ze wilt beschermen wilt u dan even uw adres opgeven?


  BeantwoordenVerwijderen
 6. jullie hebben het allemaal over verkrachting en baby dragen enzo. maar je kunt er ook aan denken om na de verkrachting een morning after pil te halen. dan is het hele gebeuren 'zwanger raken' niet eens meer aan de orde.

  BeantwoordenVerwijderen

 
Let op: deze site maakt gebruik van Google-cookies. Klik hier voor meer info (eng).


Contact